logo

Quyết định 1398/QĐ-UBND bãi bỏ 07 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai​

Văn bản liên quan

Văn bản mới