logo

Quyết định 1553/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: 709&710-07/2014
  Số hiệu: 1553/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: 26/07/2014
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Tấn Sang
  Ngày ban hành: 11/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • CHỦ TỊCH NƯỚC
  -------
  Số: 1553/QĐ-CTN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------------------
  Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  -------------------------
  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
   
  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 226/TTr-CP ngày 24/6/2014,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   
  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trương Tấn Sang

   
   
  DANH SÁCH
  CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HONGKONG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  (Kèm theo Quyếtđnhs1553/QĐ-CTN ngày 11tháng7năm2014 ca Chtchnưc)
   

  1. Vũ Thị Bích Thảo, sinh ngày 16/11/1981 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: G/F, 20 Sum Long Village, Tseng Lan Shui, Sai Kung
  Giới tính: Nữ
  2. Nguyễn Thị Thu Dung, sinh ngày 11/8/1987 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: 1/F, 7A Wing On St., Peng Chau
  Giới tính: Nữ
  3. Trần Thị Xuân, sinh ngày 27/4/1983 tại Quảng Ninh
  Hiện trú tại: Flat A, 36/F, Tower 2, Central Park Towers, Yuen Long, NT
  Giới tính: Nữ
  4. Lê Thị Hoàn, sinh ngày 12/02/1978 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Flat 3424, 34/F, Hang Lai House, Cheung Hang Estate, Tsing Yi
  Giới tính: Nữ
  5. Đinh Thị Yêu, sinh ngày 02/02/1982 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Flat 1017, Sauho House, Sau Mau Ping (South) Estate
  Giới tính: Nữ
  6. Lê Thị Xuân, sinh ngày 14/6/1981 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: 416 Choi Hay House, Choi Fook Estate, Ngau Tau Kok, KLN
  Giới tính: Nữ
  7. Ngô Vũ Hồng Vy, sinh ngày 18/4/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Flat 1531, 15/F, Lok ShanHouse, Chung Shan Estate, Tsuen Wan, NT
  Giới tính: Nữ
  8. Vũ Thị Hồng Nhung, sinh ngày 24/4/1981 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: RM 3812, Tin Lai House, Tin Wan Estate, Aberdeen
  Giới tính: Nữ
  9. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 26/11/1980 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: 12/F, Block Q, Horewell house, 175 Hip Wo Street, Kwun Tong, KLN
  Giới tính: Nữ
  10. Đỗ Thị Thùy Dung, sinh ngày 18/3/1980 tại Hải Dương
  Hiện trú tại: Rm 802, Lung Cheong House, Lower Wong Tai Sin EST, Kowloon
  Giới tính: Nữ
  11. Lương Ngọc Mi, sinh ngày 16/7/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Fl F, 28/F, Blk 2, Venice Gardens, Tuen Mun, NT
  Giới tính: Nữ
  12. Hà Thị Huyền, sinh ngày 16/01/1984 tại Hải Phòng
  Hiện trú tại: Fl d, 12/F, Klk 18, Manhatan Heights, HK Garden, 100 Castle Peak Rd, Tsing Lung Tau, NT
  Giới tính: Nữ
  13. Hà Hương, sinh ngày 09/8/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh
  Hiện trú tại: Rm O, 29/F,Blk 2,Luen San Square66 Rua Nova Do Patane.
  Giới tính: Nữ

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới