logo

Quyết định 858/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước Số công báo: 475&476-06/2019
  Số hiệu: 858/QĐ-CTN Ngày đăng công báo: 11/06/2019
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
  Ngày ban hành: 29/05/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/05/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
 • CHỦ TỊCH NƯỚC
  --------

  Số: 858/QĐ-CTN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

  -------

  CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

  Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

  Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 161/TTr-CP ngày 06/5/2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 21 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  KT. CHỦ TỊCH
  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Đặng Thị Ngọc Thịnh

   

  DANH SÁCH

  CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG VÀ MA CAO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  (Kèm theo Quyết định số 858/QĐ-CTN ngày 29 tháng 5 năm 2019
  của Chủ tịch nước)

   

  1.

  Đinh Fong Ming, sinh ngày 12/12/2000 tại Hồng Kông

  Hiện trú tại: Flat 1816 Camellia HSE, Souk Estate, Hồng Kông

  Giới tính: Nam

  2.

  Nguyễn Dạ Mi, sinh ngày 18/4/1998 tại Hồng Kông

  Hiện trú tại: Room 16,12/F, On Hei House, Sin Hei Court, Tuen Mun, Newterritories, Hồng Kông

  Giới tính: N

  3.

  Nguyễn Minh Thiện, sinh ngày 16/12/1992 tại Hồng Kông

  Hiện trú tại: 611 Yiu Wah Hse TinYiu Est Tin Shuiwai, Hồng Kông

  Giới tính: Nam

  4.

  Đinh Thị Ngào, sinh ngày 15/01/1971 tại Hải Phòng

  Hiện trú tại: Flat 1816 Camellia HSE, Souk Estate, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

  Giới tính: N

  5.

  Vũ Thị Loan, sinh ngày 20/3/1984 tại Hải Phòng

  Hiện trú tại: Flat C, 7/F Sevilla Crest 289 Sai Yeung Choi, ST North Sham Shui Po, KLN, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: SN 12/27 ngõ 108 Cát Cụt, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng

  Giới tính: Nữ

  6.

  Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 27/3/1962 tại Quảng Ninh

  Hiện trú tại: Flat 1023, Tipchui House, Butterfly EST, NT, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 6, Hà Phong, Hạ Long, Quảng Ninh

  Giới tính: Nữ

  7.

  Phạm Thị Thúy, sinh ngày 12/8/1979 tại Hải Phòng

  Hiện trú tại: 7/F 77 Tung Choi Street, Mong Kok, Kowloon, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng

  Giới tính: Nữ

  8.

  Vũ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 20/8/1978 tại Hải Phòng

  Hiện trú tại: Flat C, 17/F, Block 12 Glorious Garden Tuen Mun, NT, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng

  Giới tính: Nữ

  9.

  Trần Thị Thu Hồng, sinh ngày 27/11/1974 tại Hải Phòng

  Hiện trú tại: Room 510 Yue Tai House Yue wan Estate, Chaiwan, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 12/34 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng

  Giới tính: Nữ

  10.

  Vũ Mai Hoa, sinh ngày 20/4/1967 tại Hải Phòng

  Hiện trú tại: Leimuk Shue EST Kin Shue House, 39/15 Kwaichung, Tsuen wan, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 4, ngõ 2 Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền, Hải Phòng

  Giới tính: Nữ

   

  11.

  Đinh Thị Huyền, sinh ngày 05/5/1976 tại Hải Phòng

  Hiện trú tại: Flat 1316 Tak yue House, Hau tak Estate, Tseung Kwan Onew Territories, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

  Giới tính: Nữ

  12.

  Đặng Ngọc Bình, sinh ngày 16/12/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

  Hiện trú tại: Front 1/F 298 Shunning Road, Shamshuipo KLN, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 22/19 đường Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

  Giới tính: Nữ

  13.

  Nguyễn Thị Hoa Mỹ, sinh ngày 25/9/1987 tại Hải Phòng

  Hiện trú tại: Flat 2902 Takchi Hse Hautak Est Tseung Kwan ONT, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Hòa Nghĩa, Kiến Thụy, Hải Phòng

  Giới tính: Nữ

  14.

  Đinh Thị Khuyên, sinh ngày 20/12/1988 tại Hải Phòng

  Hiện trú tại: G/F 20 Wine street Yuenlong Kauhui Yuenlong NT, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

  Giới tính: N

  15.

  Văn Tống Lìn, sinh ngày 10/02/1954 tại Bình Thuận

  Hiện trú tại: Tuenmun Wuking Estate Wupik Hse Room 1521, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 36/45 Sự Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

  Giới tính: Nữ

  16.

  Bùi Thị Hồng, sinh ngày 25/10/1989 tại  Hải Phòng

  Hiện trú tại: No.6 Kwai Tei Village Fotan Shatin NT, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng

  Giới tính: Nữ

  17.

  Đinh Thị Hương Giang, sinh ngày 18/9/1979 tại Hải Phòng

  Hiện trú tại: 3F Flat A, Tai Wah Building, 130-140 Electric Road, North Point, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 228 Sơn Hải, Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng

  Giới tính: Nữ

  18.

  Phạm Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 15/01/1979 tại Hải Phòng

  Hiện trú tại: Room 2930 Leitung Est TungHing Hse Apleichau, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 147 Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng

  Giới tính: Nữ

   

  19.

  Vũ Thị Thanh Tú, sinh ngày 04/11/1982 tại  Hải Phòng

  Hiện trú tại: 1/F, 122A Tsoi UK Tsuen, Shap Phat Heung, Yuen Long New Territories, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 6 ngõ 168 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  Giới tính: Nữ

  20.

  Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 12/02/1981 tại  Cà Mau

  Hiện trú tại: 8 King Lai Path Mei Foo Kow Loon 23/F, Tower 2 Nobhill, Hồng Kông

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường 5, TP. Cà Mau, Cà Mau

  Giới tính: Nữ

  21.

  Diệp Huệ Mẫn, sinh ngày 12/8/1989 tại  TP. Hồ Chí Minh

  Hiện trú tại: 271 Avenoda De Amizade, EDF, Kamvakok, 12 B Ma Cao

  Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 411 Lô A, Chung cư Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

  Giới tính: Nữ

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Hiến pháp năm 2013
  Ban hành: 28/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới