logo

Thông báo 742/TB-HĐTDCC thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Hội đồng tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 742/TB-HĐTDCC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 01/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
  HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
  CÔNG CHỨC

  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 742/TB-HĐTDCC

  Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

   

   

   

  THÔNG BÁO

  THI TUYỂN CÔNG CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO NĂM 2020

  _________

   

  Căn cứ Kế hoạch số 626/KH-TANDTC ngày 30/9/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2020, Hội đồng tuyển dụng Tòa án nhân dân tối cao thông báo kết quả sơ tuyển theo danh sách đính kèm và việc tổ chức thi tuyển công chức (Vòng 1) như sau:

  1. Thủ tục dự thi

  Thí sinh tham dự sơ tuyển có kết quả đủ điều kiện được dự thi tuyển Vòng 1 có mặt tại Hội trường tầng 3, số 124 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/12/2020 (thứ Hai):

  - Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 00: Làm thủ tục dự thi Vòng 1 (xem số báo danh, phòng thi, bổ sung các thông tin ...);

  - Từ 16 giờ 00 đến 16 giờ 30: Khai mạc kỳ thi, phổ biến Quy chế thi, Nội quy thi.

  2. Địa điểm và thời gian thi

  a) Địa điểm thi: Thi tập trung tại Vụ Công tác phía Nam, Tòa án nhân dân tối cao, số 124 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

  b) Thời gian thi: Cả ngày 15/12/2020 (thứ Ba).

  - Buổi sáng:

  + Từ 07 giờ 30 đến 8 giờ 00: Thí sinh tập trung tại các phòng thi (theo danh sách và số báo danh được niêm yết tại các phòng thi);

  + Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 00: Thi môn Tin học;

  + Từ 10 giờ 20 đến 10 giờ 50: Thi môn tiếng Anh.

  - Buổi chiều:

  + Từ 14 giờ 30 đến 15 giờ 30: Thi môn Kiến thức chung.

  Yêu cầu: Thí sinh có mặt tại phòng thi trước thời gian thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

  3. Môn thi, hình thức thi

  Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

  a) Môn Kiến thức chung 60 câu hỏi, thời gian thi 60 phút.

  b) Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

  c) Môn Tin học 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

  4. Lưu ý đối với các thí sinh

  - Yêu cầu các thí sinh có mặt đầy đủ, đúng giờ, trang phục lịch sự theo thời gian và địa điểm nêu trên.

  - Thí sinh dự thi phải mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi.

  - Thông báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao tại địa chỉ: http://www.toaan.gov.vn./.

   

  Nơi nhận:
  - Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
  - Đ/c Phó Chánh án TANDTC, Chủ tịch HĐTD (để b/c);
  - Các Thành viên Hội đồng thi (để biết);
  - Ban giám sát; Ban coi thi (để t/hiện);
  - Vụ Công tác phía Nam, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (để t/hiện);
  - Các thí sinh dự thi (để biết, t/hiện);
  - Cổng thông tin điện tử TAND tối cao;
  - Lưu: TCCB, HĐTT.

  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Trần Anh Tuấn
  Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ

   

   

   

  KẾT QUẢ SƠ TUYỂN CÔNG CHỨC

  (Kèm theo Thông báo số 742/TB-HĐTDCC ngày 01/12/2020 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

   

  Stt

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Dân tộc

  Vị trí đăng ký dự tuyển

  Kết quả sơ tuyển

  Kết luận Ban sơ tuyển

  Ghi chú

  Chiều cao (mét)

  Cân nặng (kg)

  Phỏng vấn

  Nam

  Nữ

   

   

   

   

  I. Dự sơ tuyển tại Tòa án nhân dân tối cao

  1

  Vũ Nguyễn Anh

  Tuấn

  21/11/1995

   

  Kinh

  CV CNTT

  1.64

  67

  Đạt

  Đủ điều kiện

  Miễn thi TA, TH

  2

  Lương Hòa

  Cương

  12/9/1987

   

  Kinh

  CV CNTT

  1.74

  82

  Đạt

  Đủ điều kiện

  Miễn thi TA, TH

  3

  Vũ Cảnh

  Dinh

  24/10/1996

   

  Kinh

  CV CNTT

  1.64

  67

  Đạt

  Đủ điều kiện

  Miễn thi TH

  4

  Trần Công

  Đức

  10/5/1989

   

  Kinh

  CV CNTT

  1.78

  76

  Đạt

  Đủ điều kiện

  Miễn thi TH

  5

  Trương Quốc

  Huy

  03/3/1993

   

  Kinh

  CV CNTT

  1.66

  63

  Đạt

  Đủ điều kiện

  Miễn thi TH

  6

  Vũ Quang

  Nhật

  01/02/1996

   

  Kinh

  CV CNTT

  1.74

  114

  Đạt

  Đủ điều kiện

  Miễn thi TH

  7

  Nguyễn Đình

  Tuyền

  08/9/1993

   

  Kinh

  CV CNTT

  1.71

  86

  Đạt

  Đủ điều kiện

  Miễn thi TH

  8

  Bùi Trọng

  Vinh

  16/5/1989

   

  Kinh

  CV CNTT

  1.72

  82

  Đạt

  Đủ điều kiện

  Miễn thi TH

  9

  Đặng Thị Thùy

  Dương

  24/02/1997

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.58

  49

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  10

  Đỗ Huy

  Hải

  19/7/1993

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.8

  73

  Đạt

  Đủ điều kiện

  Miễn thi TA

  11

  Đặng Lê

  Huân

  13/02/1992

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.71

  66

  Đạt

  Đủ điều kiện

  Miễn thi TA

  12

  Nguyễn Duy

  Hùng

  12/10/1982

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.63

  50

  Không đạt

  Không đủ điều kiện

   

  13

  Châu Phước

  Hưng

  10/9/1995

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.66

  57

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  14

  Nguyễn Châu

  Loan

   

  19/11/1998

  Kinh

  CV HCTH

  1.62

  55

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  15

  Nguyễn Như

  Quỳnh

   

  16/12/1994

  Kinh

  CV HCTH

  1.63

  55

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  16

  Ngụy Tiến

  Thảo

  19/02/1995

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.7

  59

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  17

  Đoàn Sơn

  Tùng

  02/01/1996

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.72

  73

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  18

  Nguyễn Như

  Vân

   

  25/6/1996

  Kinh

  CV HCTH

  1.56

  43

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  II. Dự sơ tuyển tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh

  19

  Huỳnh Thị Thúy

  An

   

  8/19/1997

  Kinh

  CV HCTH

  1.56

  64

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  20

  Nguyễn Tiến

  Dũng

  8/10/1990

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.74

  76

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  21

  Nguyễn Thị Thùy

  Dương

   

  12/3/1996

  Kinh

  CV HCTH

  1.52

  45

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  22

  Đinh Hoàng

  Giang

  10/2/1997

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.73

  78

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  23

  Hồ Hoàn

  Hảo

  6/11/1993

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.63

  59

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  24

  Dương Ngọc Thanh

  Hiếu

   

  2/8/1998

  Kinh

  CV HCTH

  1.53

  46

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  25

  Thái Thị Linh

  Huệ

   

  8/18/1996

  Kinh

  CV HCTH

  1.56

  49

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  26

  Quách Quỳnh

  Hương

   

  3/23/1986

  Mường

  CV HCTH

  1.6

  55

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  27

  Nguyễn Thị Kim

  Hương

   

  7/3/1998

  Kinh

  CV HCTH

  1.64

  46

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  28

  Trương Quang

  Khải

  11/7/1994

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.58

  57

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  29

  Nguyệt Việt

  Lâm

  9/9/1995

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.71

  70

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  30

  Châu Bình

  Nguyên

  3/17/1997

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.63

  55

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  31

  Mã Thị

  Oanh

   

  1/7/1994

  Tày

  CV HCTH

  1.51

  47

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  32

  Nguyễn Văn

  Phúc

  8/12/1996

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.72

  65

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  33

  Trần Thị Bích

  Phương

   

  25/9/1997

  Kinh

  CV HCTH

  1.59

  45

  Đạt

  Đủ điều kiện

  Miễn thi TA

  34

  Trần Hoài

  Phương

  9/11/1990

   

  Kinh

  CV HCTH

  163

  60

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  35

  Trịnh Anh

  Quang

  29/6/1998

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.83

  78

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  36

  Nguyễn Trần Thanh

  Thanh

   

  1/11/1995

  Kinh

  CV HCTH

  1.57

  51

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  37

  Lê Ngọc Thanh

  Thảo

   

  11/29/1995

  Kinh

  CV HCTH

  1.52

  46

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  38

  Đặng Trung

  Tín

  9/17/1995

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.79

  85

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  39

  Tống Bảo

  Toàn

  6/21/1984

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.77

  77

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  40

  Lê Thị Phương

  Trinh

   

  6/18/1996

  Kinh

  CV HCTH

   

   

   

  Không đủ điều kiện

  Vắng ST

  41

  Lê Nguyễn Anh

  Tuấn

  3/19/1995

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.65

  45

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  42

  Triệu Anh

  Tuấn

  9/21/1997

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.7

  70

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  43

  Nguyễn Hoàng Kim

  Tuyến

   

  9/18/1998

  Kinh

  CV HCTH

  1.65

  55

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  44

  Nguyễn Thành

  Vinh

  8/12/1994

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.65

  65

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  45

  Vũ Công

  Vinh

  9/5/1994

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.73

  65

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  46

  Đặng Ngọc

  8/3/1998

   

  Kinh

  CV HCTH

  1.72

  79

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  47

  Tiêu

  Tuyền

  10/4/1994

   

  Kinh

  CV VTLT

  1.66

  65

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  48

  Phạm Thị

  Tuyết

   

  8/26/1990

  kinh

  CV VTLT

  1.46

  39

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  49

  Võ Lâm

  Thư

   

  9/8/1987

  kinh

  VT trung cấp

  1.57

  76

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  50

  Lê Thị Yên

  Trang

   

  9/2/1992

  kinh

  CV VTLT

  1.59

  65

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  51

  Hoàng Trường

  Giang

  2/20/1989

   

  kinh

  Kế toán viên

  1.58

  66

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  52

  Ngô Minh

  Ty

  9/20/1989

   

  kinh

  Kế toán viên

  1.68

  75

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

  53

  Phạm Văn

  Đậu

  1/27/1990

   

  kinh

  KSXD

  1.83

  66

  Đạt

  Đủ điều kiện

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 742/TB-HĐTDCC thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Hội đồng tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tối cao
  Số hiệu: 742/TB-HĐTDCC
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 01/12/2020
  Hiệu lực: 01/12/2020
  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới