logo

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Quốc tịch Việt Nam

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam của Quốc hội, số 56/2014/QH13
  Ban hành: 24/06/2014 Hiệu lực: 26/06/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 13/11/2008 Hiệu lực: 01/07/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quốc tịch Việt Nam

Văn bản liên quan

Văn bản mới