logo

Văn bản hợp nhất 1934/VBHN-BTP năm 2017 hợp nhất cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện trợ giúp pháp lý

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 1934/VBHN-BTP năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Văn bản liên quan

Văn bản mới