logo

An ninh quốc gia

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và phối hợp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 26/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 15/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Công an nhân dân Ban hành: 04/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 12/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Cảnh sát biển Việt Nam Ban hành: 03/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 Ban hành: 29/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 08/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước Ban hành: 29/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng Ban hành: 27/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Công an nhân dân, số 37/2018/QH14 Ban hành: 20/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Cảnh sát biển Việt Nam, số 33/2018/QH14 Ban hành: 19/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, số 29/2018/QH14 Ban hành: 15/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Ban hành: 08/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ Ban hành: 04/10/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông Ban hành: 28/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng Ban hành: 24/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 143/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP ngày 24/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành: 15/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 562a/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng Ban hành: 11/08/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 Ban hành: 08/08/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự Ban hành: 31/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 93/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Ban hành: 12/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 809/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa công trình Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đài kiểm soát không lưu, Đài rada Nội Bài và công trình Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài kiểm soát không lưu, Đài rada Tân Sơn Nhất vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia Ban hành: 05/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 90/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ Ban hành: 25/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về