logo

An ninh trật tự

Thông tư 41/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người Ban hành: 11/07/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2789/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo Ban hành: 05/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 03/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3360/BYT-TTrB của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019" Ban hành: 14/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội, số 44/2019/QH14 Ban hành: 14/06/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2490/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động đợt cao điểm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 Ban hành: 10/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 133/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 10/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1802/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy Ban hành: 07/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên Ban hành: 05/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4713/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc khen thưởng trong phòng, chống tội phạm ma túy Ban hành: 31/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 606/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 Ban hành: 24/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 113/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ "về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 20/05/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 584/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy Ban hành: 19/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 264/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 Ban hành: 09/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 Ban hành: 04/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3630/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" Ban hành: 03/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3609/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn Ban hành: 03/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020 Ban hành: 23/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1179/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan Ban hành: 22/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1440/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ và những tháng cuối năm học 2018-2019 Ban hành: 19/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về