logo

Báo chí-Truyền hình

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải báo chí tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 16/04/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái Ban hành: 08/04/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 8927/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí Ban hành: 08/11/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia Ban hành: 22/09/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 Ban hành: 08/11/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4331/QĐ-BYT của Bộ Y tế về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Ban hành: 08/11/2010 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về