logo

Bảo hiểm

Công văn 2618/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 Ban hành: 13/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4179/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước Ban hành: 05/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ Ban hành: 01/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6403/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 30/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2465/BHXH-GĐ2 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 28/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1556/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 25/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3985/BHXH-LT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn cập nhật hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội lên Hệ thống Lưu trữ tập trung Ban hành: 24/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1997/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 17/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3799/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp Ban hành: 10/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1300/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 04/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3697/BHXH-PC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 Ban hành: 03/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5823/BYT-BH của Bộ Y tế về việc trả lời một số kiến nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 02/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4324/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng Ban hành: 02/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1270/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 30/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3639/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạo lập biên bản Giám định y khoa Ban hành: 27/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5715/BYT-BH của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh bảo mật, an toàn thông tin khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 27/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 832/AIDS-VP của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về việc cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ Bảo hiểm y tế năm 2019 Ban hành: 27/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3436/BHXH-GĐB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế Ban hành: 20/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 65/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm Ban hành: 16/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về