logo

Bảo hiểm

Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng Ban hành: 20/05/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1602/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 16/05/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1572/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quản lý lưu trữ, sử dụng văn bản điện tử theo Thông tư 01/2019/TT-BNV Ban hành: 14/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 969/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định 346/QĐ-BHXH Ban hành: 09/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 454/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Bảo hiểm Ban hành: 23/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 456/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê và một số nội dung về công tác thống kê ngành Bảo hiểm xã hội Ban hành: 23/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1257/BHXH-PC của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 19/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1155/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế khi người bệnh chuyển tuyến Ban hành: 11/04/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội Ban hành: 09/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 330/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin về việc triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội Ban hành: 03/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 357/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021 Ban hành: 02/04/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 565/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Ban hành: 29/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 346/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Ban hành: 28/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1608/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu Ban hành: 27/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 835/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng Ban hành: 20/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 390/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 20/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 384/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Lộ trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm Ban hành: 19/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1064/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP Ban hành: 18/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 707/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 713/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đổi mã hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về