logo

Bảo hiểm

Công văn 1123/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 03/04/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1072/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi cơ sở khám, chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19 Ban hành: 01/04/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1071/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế Ban hành: 01/04/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 678/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 Ban hành: 01/04/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ban hành: 01/04/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1020/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 Ban hành: 30/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 972/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 Ban hành: 25/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn liên ngành 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 Ban hành: 24/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 553/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất Ban hành: 23/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 899/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Ban hành: 19/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 875/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Viettel Ban hành: 18/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 970/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội Ban hành: 17/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 860/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ban hành: 17/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 778/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu Ban hành: 11/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 378/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành: 11/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 797/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 Ban hành: 09/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 352/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành Bảo hiểm xã hội Ban hành: 06/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 504/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đính chính văn bản Ban hành: 21/02/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 469/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Ban hành: 18/02/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 288/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đóng bảo hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài Ban hành: 18/02/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về