logo

Cán bộ-Công chức-Viên chức

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã Ban hành: 11/09/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 3579/TB-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành: 09/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 618/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án: “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” của Học viện Dân tộc năm 2019 Ban hành: 06/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An Ban hành: 06/09/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 8366/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải Ban hành: 04/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 3858/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Y tế Ban hành: 28/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 23/08/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020 Ban hành: 22/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1557/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch năm 2019 về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ Ban hành: 22/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 871/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025 Ban hành: 20/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 2998/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Công chức, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 Ban hành: 16/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 380/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 Ban hành: 12/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3622/VKSTC-HĐTT của Viện kiểm sát tối cao về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 Ban hành: 12/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2049/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường Ban hành: 07/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4545/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019 Ban hành: 07/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 02/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 865/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc Ban hành: 01/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Ban hành: 30/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 106/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Ban hành: 24/07/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành: 24/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về