logo

Cán bộ-Công chức-Viên chức

Quyết định 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2019-2030 Ban hành: 17/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 490/UBDT-HVDT của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 17/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Ban hành: 16/05/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 328/TB-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức năm 2019 Ban hành: 14/05/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Ban hành: 09/05/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 03/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ Ban hành: 04/05/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 246/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Học viện Dân tộc năm 2019 Ban hành: 26/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1228/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Tổ, Đội thuộc Chi cục và đơn vị tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan Ban hành: 25/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Ban hành: 24/04/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 455/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Ban hành: 23/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 678/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính Ban hành: 19/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 686/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính Ban hành: 19/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 Ban hành: 18/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau Ban hành: 17/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 1323/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Năm 2019 Ban hành: 11/04/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 23/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê Ban hành: 03/04/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau Ban hành: 27/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1931/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế Ban hành: 19/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 16/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 18/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về