logo

Chính sách

Thông báo 3660/TB-CATP-PV01 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16/9/2021 theo Công văn 3072/UBND-VX ngày 15/9/2021 Ban hành: 15/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Ban hành: 13/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2463/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ cho học sinh khó khăn đầu năm học 2021-2022 Ban hành: 10/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 Ban hành: 09/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2994/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội Ban hành: 07/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 20/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Ban hành: 06/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 6186/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về bảo đảm lương thực, thực phẩm cho người dân ở các khu vực tăng cường giãn cách xã hội Ban hành: 06/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Phương án 204/PA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phân Vùng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Ban hành: 03/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 477-TB/TU của Thành ủy Hà Nội kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Ban hành: 30/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Ban hành: 27/08/2021 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4899/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Ban hành: 26/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 24/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1845/TCGDNN-NG của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg Ban hành: 23/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5644/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ gạo các địa phương thực hiện giãn cách xã hội Ban hành: 16/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 188/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Ban hành: 15/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 1079/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp Ban hành: 14/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6017/CAHN-PV01-PC06 của Công an Thành phố Hà Nội về việc rà soát nhu cầu trở về các địa phương khác của người dân đang cư trú trên địa bàn Thành phố Ban hành: 13/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Ban hành: 13/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định ngân sách Nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 13/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị quyết 89/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 Ban hành: 13/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về