logo

Địa giới hành chính

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Ban hành: 03/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 183/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm khu vực 08 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân và 02 tổ dân phố tập thể Bệnh viện 198 Ban hành: 19/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Ban hành: 16/04/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 13594/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Ban hành: 22/12/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 55/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính Ban hành: 08/12/2017 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 46/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính Ban hành: 23/10/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2680/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Dự án 513) tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ban hành: 19/10/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 40/2017/QH14 của Quốc hội về việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Ban hành: 19/06/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" theo quy định tại Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 25/05/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 50/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 1860/QĐ-TTg ngày 21/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình tại bảy khu vực chồng lấn do lịch sử để lại Ban hành: 03/04/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Sao lục 36/2010/SL-LPQT của Bộ Ngoại giao về Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Ban hành: 05/08/2010 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 53/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính Ban hành: 19/05/2010 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Báo cáo 2912/BC-BNV của Bộ Nội vụ về kết quả khảo sát, đánh giá tác động ảnh hưởng của việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương Ban hành: 07/09/2009 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 17/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Ban hành: 16/04/2009 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 11/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang Ban hành: 31/03/2009 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 10/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 06/03/2009 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 07/NĐ-CP của Chính phủ về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An Ban hành: 09/02/2009 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 08/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre Ban hành: 09/02/2009 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 05/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Ba; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Ban hành: 19/01/2009 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 03/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khê thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 19/01/2009 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về