logo

Doanh nghiệp

Công văn 1658/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Ban hành: 21/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 139/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1544/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Ban hành: 06/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp Ban hành: 05/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1528/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ban hành: 02/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1491/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Đắk Nông Ban hành: 30/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3420/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về vướng mắc thủ tục bán hàng vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất Ban hành: 26/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3429/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI Ban hành: 26/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 4039/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Ban hành: 25/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1425/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp Ban hành: 17/10/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 9986/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ban hành: 15/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước Ban hành: 12/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 9781/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành Công ty cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Ban hành: 09/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020 Ban hành: 04/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 385/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương Ban hành: 02/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục, lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam bảo lãnh tín dụng, giai đoạn 2018-2020 Ban hành: 02/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp Ban hành: 26/09/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 9015/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 20/09/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về