logo

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Quyết định 1656/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên Ban hành: 19/11/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030" Ban hành: 19/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 11/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch Ban hành: 11/11/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng Ban hành: 06/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2087/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 05/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 9993/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chăm sóc, giáo dục trẻ em tự kỷ Ban hành: 01/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Ban hành: 01/11/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Ban hành: 01/11/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4966/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm Ban hành: 31/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 234/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đào tạo lực lượng vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao trọng điểm Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2021 Ban hành: 30/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4050/GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định hồ sơ đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức Ban hành: 29/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4873/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 - 2020 Ban hành: 28/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2030/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Ban hành: 28/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 1148/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Ban hành: 28/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 9747/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật Ban hành: 26/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3871/GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Ban hành: 21/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4764/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2019 Ban hành: 21/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 372/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 21/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4869/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế Ban hành: 18/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4729/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng đề cương kế hoạch chi tiết các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường Ban hành: 16/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về