logo

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Thông báo 240/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch Covid-19 Ban hành: 11/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3961/BGDĐT-CĐN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc vận động quyên góp, ủng hộ "Máy tính cho em" Ban hành: 10/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 905/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biễn dịch COVID-19 Ban hành: 10/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2462/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 10/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2463/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ cho học sinh khó khăn đầu năm học 2021-2022 Ban hành: 10/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Ban hành: 31/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Ban hành: 27/08/2021 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3016/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022 Ban hành: 26/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 3952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 16/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Hướng dẫn liên tịch 3029/HDLS/BHXH-GDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 Ban hành: 12/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 8462/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học tại Thành phố Hà Nội Ban hành: 11/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3319/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học Thành phố Hà Nội Ban hành: 06/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2811/SGDĐT-GDPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học Ban hành: 06/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2193/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp, lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 Ban hành: 05/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3277/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 Ban hành: 04/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Ban hành: 04/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2546/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 Ban hành: 03/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 Ban hành: 03/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2164/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 Ban hành: 02/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Nghị định 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo Ban hành: 01/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về