logo

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Công văn 2580/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành: 15/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2548/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg Ban hành: 13/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 10/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ban hành: 10/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 553/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2020 Ban hành: 09/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1914/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2020 Ban hành: 06/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2457/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khung gen cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 Ban hành: 06/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2456/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021 Ban hành: 06/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1916/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thi, tuyển sinh và tốt nghiệp sau đại học các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao trực thuộc Bộ năm 2020 Ban hành: 06/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2459/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 Ban hành: 06/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2458/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc xây dựng thuyết minh Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 Ban hành: 06/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2113/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, thực hiện quyền và bảo vệ trẻ em Ban hành: 03/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2430/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng trong tuyển sinh năm 2020 Ban hành: 03/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1849/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 Ban hành: 03/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế Ban hành: 03/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Ban hành: 02/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 130/TB-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục về việc thực hiện hồ sơ thi đua - khen thưởng Công đoàn năm học 2019 - 2020 Ban hành: 01/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 514/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2020 Ban hành: 30/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Ban hành: 30/06/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 515/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-Pu-Chia năm 2020 Ban hành: 30/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về