logo

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Công văn 1074/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục Ban hành: 19/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 576/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 802/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2019-2020 Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 917/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 755/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 261/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1027/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 04/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 162/UBDT-TT của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Đề án theo Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 04/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 517/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh Ban hành: 04/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 55/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 323/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành: 28/02/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Ban hành: 25/02/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 697/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ Ban hành: 22/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 223/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035" Ban hành: 22/02/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 388/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành: 20/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1250/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chế độ đối với giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ Ban hành: 15/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp Ban hành: 01/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về