logo

Giao thông

Công văn 3941/SCT-QTLM của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội về việc tuân thủ quy định vận chuyển hàng hóa bằng mô tô, xe hai bánh Ban hành: 14/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2901/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh Ban hành: 04/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Phương án 204/PA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phân Vùng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Ban hành: 03/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 74/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải Ban hành: 27/08/2021 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 17/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt Ban hành: 25/08/2021 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1570/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 Ban hành: 24/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2850/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội Ban hành: 23/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 5963/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường quản lý tài khoản phần mềm cấp mã QR cho phương tiện vận chuyển hàng hóa liên quan đến các vùng thực hiện Chỉ thị 16 Ban hành: 22/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2800/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội Ban hành: 21/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2796/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội Ban hành: 21/08/2021 Đã sửa đổi Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3791/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải Ban hành: 20/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 9039/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn các Giấy nhận diện có mã QR đã cấp cho các phương tiện để lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg Ban hành: 15/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Ban hành: 12/08/2021 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8272/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay Ban hành: 11/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 577/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021 Ban hành: 10/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 8769/SGTVT-KT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 Ban hành: 08/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2562/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện 18/CĐ-UBND ngày 06/08/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành: 07/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4912/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội Ban hành: 04/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3574/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển Ban hành: 03/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 8444/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về một số nội dung liên quan Giấy nhận diện có mã QR - tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/TTg Ban hành: 01/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về