logo

Giao thông

Công văn 6376/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT Ban hành: 18/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6400/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo Ban hành: 18/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 6686/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông Vận tải tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Ban hành: 17/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1328/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 15/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 849/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng Ban hành: 15/07/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1291/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 10/07/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5972/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc kinh doanh, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia Ban hành: 06/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 24/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT Ban hành: 05/07/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 25/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô Ban hành: 05/07/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4394/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã HS, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện, xe điện lai sạc điện Ban hành: 04/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5777/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông Ban hành: 01/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5713/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án sử dụng vật tư, thiết bị đã mua sắm nhưng chưa sử dụng vào công trình thuộc Dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân Ban hành: 28/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1224/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chương trình về ứng dụng công nghệ để tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết công việc trên môi trường mạng của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 28/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1238/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 28/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1112/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy Ban hành: 28/06/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý nơi đỗ xe trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng Ban hành: 26/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 Ban hành: 26/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5577/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Ban hành: 25/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 56/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch Ban hành: 24/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 23/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Ban hành: 21/06/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về