logo

Giao thông

Thông báo 99/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT Ban hành: 18/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 91/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 93/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 11/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt Ban hành: 11/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1856/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1829/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận 45-KL/TW của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 09/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu Ban hành: 01/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 08/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện Ban hành: 28/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 69/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 21/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1355/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu quy hoạch, đầu tư đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1368/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về dự án đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1405/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tạo khung khổ pháp lý đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1386/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục, tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 Ban hành: 19/02/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 59/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc nhận tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị Gia Lâm để hoàn vốn cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Ban hành: 14/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 07/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về bảo trì công trình hàng hải Ban hành: 14/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 249/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 13/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 46/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án "Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới" Ban hành: 01/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về