logo

Hành chính

Công văn 11168/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ về các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 20/2018/QĐ-TTg Ban hành: 16/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 5079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Ban hành: 14/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1552/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 Ban hành: 14/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 13/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3457/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Ban hành: 13/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1613/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành: 13/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước Ban hành: 09/11/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5501/UBND-THCB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sử dụng Công báo điện tử và dừng cấp phát miễn phí Công báo in Thành phố Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6774/BYT-VPB6 của Bộ Y tế về việc đính chính sai sót tại Công văn 6269/BYT-VPB6 ngày 11/10/2018 về cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10865/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Ban hành: 08/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước Ban hành: 08/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 150/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Ban hành: 07/11/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5038/BVHTTDL-KHTC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về danh sách các thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí Ban hành: 06/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội Ban hành: 06/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 6105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận khu du lịch cấp Thành phố đối với khu du lịch suối khoáng Tản Đà Ban hành: 05/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 02/2018/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc Ban hành: 05/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 6047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc phẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hà Nội Ban hành: 02/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 6048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội Ban hành: 02/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Hướng dẫn 29/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân Ban hành: 01/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về