logo

Khiếu nại-Tố cáo

Lệnh 03/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tố cáo Ban hành: 25/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14 Ban hành: 12/06/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 202/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài Ban hành: 31/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 14348/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại trị giá tính thuế Ban hành: 01/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 220/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân Ban hành: 27/12/2013 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 91/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân Ban hành: 12/08/2013 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 08/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 23/05/2013 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại Ban hành: 03/10/2012 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo Ban hành: 03/10/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Ban hành: 18/05/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài Ban hành: 10/05/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4788/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc truy thu thuế và giải quyết khiếu nại Ban hành: 11/04/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Báo cáo 608/BC-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai Ban hành: 13/03/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 08/03/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 11/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Khiếu nại Ban hành: 25/11/2011 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 12/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tố cáo Ban hành: 25/11/2011 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Khiếu nại của Quốc hội, số 02/2011/QH13 Ban hành: 11/11/2011 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Tố cáo của Quốc hội, số 03/2011/QH13 Ban hành: 11/11/2011 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra Ban hành: 22/09/2011 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011 Ban hành: 17/06/2011 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về