logo

Khiếu nại-Tố cáo

Lệnh 03/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tố cáo Ban hành: 25/06/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14 Ban hành: 12/06/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 202/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài Ban hành: 31/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 14348/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại trị giá tính thuế Ban hành: 01/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 220/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân Ban hành: 27/12/2013 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 91/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân Ban hành: 12/08/2013 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại Ban hành: 03/10/2012 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo Ban hành: 03/10/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài Ban hành: 10/05/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Báo cáo 608/BC-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai Ban hành: 13/03/2012 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 11/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Khiếu nại Ban hành: 25/11/2011 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Lệnh 12/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tố cáo Ban hành: 25/11/2011 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Tố cáo của Quốc hội, số 03/2011/QH13 Ban hành: 11/11/2011 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật Khiếu nại của Quốc hội, số 02/2011/QH13 Ban hành: 11/11/2011 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra Ban hành: 22/09/2011 Hết Hiệu lực một phần Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 41/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm Ban hành: 05/05/2009 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết liên tịch 813/2008/NQLT-TTCP-BTTUBTƯMTTQVN-TƯHNDVN của Thanh tra Chính phủ, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân cùng cấp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo Ban hành: 13/05/2008 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân Ban hành: 14/02/2008 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Ban hành: 14/11/2006 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 của Quốc hội Ban hành: 29/11/2005 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về