logo

Lao động-Tiền lương

Kế hoạch 08/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020 Ban hành: 09/01/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 05/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2020 Ban hành: 07/01/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 03/01/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Hướng dẫn 01/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2020 Ban hành: 02/01/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 38/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Ban hành: 31/12/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 7331/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 Ban hành: 12/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Lệnh 08/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Bộ luật Lao động Ban hành: 03/12/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019 Ban hành: 27/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 244/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Ban hành: 26/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 5038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành: 26/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1717/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế xét chọn và trao tặng Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" Ban hành: 25/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 Ban hành: 25/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5025/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tình hình thực hiện năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội Ban hành: 25/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1764/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai phần mềm Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp, cử tri và Đại biểu Quốc hội thuộc Hệ thống thông tin Bộ với Người dân và Doanh nghiệp Ban hành: 22/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14 Ban hành: 20/11/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Ban hành: 15/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 38885/SLĐTBXH-LĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020 Ban hành: 12/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4811/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động Ban hành: 11/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Ban hành: 11/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4796/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 Ban hành: 11/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về