logo

Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Quyết định 297/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030 Ban hành: 18/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 1848/CT-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2019 Ban hành: 15/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1967/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nước mắm Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1025/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1694/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn Ban hành: 11/03/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản Ban hành: 08/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 761/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 1620/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị "Triển khai kế hoạch phát triển ngành hàng cá tra năm 2019" Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 751/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2545/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu và hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đối với mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 725/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 04/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019 Ban hành: 04/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập 05 Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn tỉnh Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 678/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 604/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi - Đậu tương Ban hành: 25/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 602/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi - Ngô Ban hành: 25/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 603/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi - Đậu tương Ban hành: 25/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công điện 1237/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Ban hành: 22/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Vĩnh Phúc Ban hành: 21/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về