logo

Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Công văn 407/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Đề án "Thí điểm tích tụ, tập trung đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung" Ban hành: 15/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 53/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Ban hành: 14/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 11/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 14/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng Thành phố Hà Nội năm 2019 Ban hành: 10/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 10/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 09/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ đầu tư áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Ban hành: 07/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 182/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Đề án điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long Ban hành: 07/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 98/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước Ban hành: 05/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025" Ban hành: 04/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 18/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hạt giống lúa từ nguồn Dự trữ quốc gia viện trợ cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất sau thiên tai Ban hành: 04/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Ban hành: 01/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10211/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam - Thuốc bảo vệ thực vật Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10209/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố 03 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nông sản Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4172/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về vướng mắc nhập khẩu phân bón Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10103/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi Ban hành: 26/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 5126/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành: 25/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia Ban hành: 25/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về