logo

Tài nguyên-Môi trường

Quyết định 72/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng cuối năm 2020 Ban hành: 14/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 182/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 Ban hành: 14/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ban hành: 14/01/2021 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 273/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021 Ban hành: 12/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 18/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung khu vực mỏ laterit làm phụ gia xi măng tại tỉnh Quảng Bình vào quy hoạch khoáng sản làm xi măng Ban hành: 09/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 194/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ gửi Thông điệp ghi hình tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến về thích ứng với biến đổi khí hậu Ban hành: 08/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức "Tết trồng cây" Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 Ban hành: 08/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 01/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại Ban hành: 08/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 53/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cải thiện Chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn Thành phố Ban hành: 06/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 50/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 Ban hành: 06/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 58/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2020 Ban hành: 06/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 03/BCH của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội về việc về việc ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại, gió mùa Đông Bắc Ban hành: 05/01/2021 Chưa xác định Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 7/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre Ban hành: 04/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2019-2020 Ban hành: 01/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 7492/BTNMT-PC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 7511/BTNMT-TCCB của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 20/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt Ban hành: 30/12/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 19/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển Ban hành: 30/12/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 18/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới Ban hành: 30/12/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về