logo

Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chỉ thị 04/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025 Ban hành: 29/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 924/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo về tiêu chí đánh giá thi đua các trường trung học phổ thông năm học 2020-2021 Ban hành: 26/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 05/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Ban hành: 02/02/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự Nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục Ban hành: 29/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 268/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quản lý thuế trên địa bàn Thành phố Thủ Đức Ban hành: 27/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 01/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số Ban hành: 25/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 Ban hành: 22/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 71/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 5749/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội Ban hành: 30/12/2020 Đã sửa đổi Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 04/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng Ban hành: 30/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 25/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định việc xét tặng Giải thưởng quốc gia chất lượng bệnh viện Ban hành: 28/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ban hành: 25/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 5653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Ban hành: 24/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 5654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" năm 2020 của Hội Luật gia Thành phố Hà Nội Ban hành: 24/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 5655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong công tác khám chữa bệnh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (1970-2020) Ban hành: 24/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 2418/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã Việt Nam Ban hành: 24/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 Ban hành: 21/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1774/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Ủy ban Dân tộc Ban hành: 18/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 55/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 44/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành: 18/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 2852/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Quyết định kết quả giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V Ban hành: 17/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về