logo

Thuế-Phí-Lệ phí

Công điện 849/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng Ban hành: 15/07/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4490/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công Ban hành: 10/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 53932/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu Ban hành: 09/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 54018/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn tiêu thức dấu trên phiếu xuất kho Ban hành: 09/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4475/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu Ban hành: 09/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4470/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Ban hành: 09/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 53933/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất Ban hành: 09/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 53583/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nhiều hơn 01 trang Ban hành: 08/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 53570/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Ban hành: 08/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 53581/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về giá vốn của cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần khi nhà đầu tư chuyển nhượng Ban hành: 08/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 53587/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú Ban hành: 08/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 53582/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ khi mua hàng trực tuyến Ban hành: 08/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4447/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu Ban hành: 05/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4400/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế bảo vệ môi trường đối với than cốc Ban hành: 04/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4394/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã HS, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện, xe điện lai sạc điện Ban hành: 04/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4387/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định 1711/QĐ-BCT Ban hành: 03/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Ban hành: 02/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 4329/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu Ban hành: 01/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1112/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy Ban hành: 28/06/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 57/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 Ban hành: 26/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về