logo

Thuế-Phí-Lệ phí

Quyết định 28/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu Ban hành: 16/09/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3612/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp Ban hành: 12/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3617/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 12/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3611/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế và quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh có hoạt động xây dựng ở nước ngoài Ban hành: 12/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3599/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc phân loại hồ sơ hoàn thuế Ban hành: 11/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 71443/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP Ban hành: 11/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3579/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 10/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 70835/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Ban hành: 10/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 70832/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu Ban hành: 10/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 70837/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 10/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5724/TCHQ-TXNK về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 Ban hành: 09/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 63/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải Ban hành: 09/09/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3557/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử Ban hành: 09/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3520/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn Ban hành: 04/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 7928/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý Ban hành: 04/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3508/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng Ban hành: 04/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3501/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử Ban hành: 04/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3509/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử Ban hành: 04/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Ban hành: 04/09/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3496/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Ban hành: 03/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về