logo

Thuế-Phí-Lệ phí

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ban hành: 14/01/2021 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 85/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng hóa phục vụ giáo dục đào tạo Ban hành: 08/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 01/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường Ban hành: 07/01/2021 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 61/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu linh kiện, xe nâng thành phẩm Ban hành: 05/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8210/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hàng tái nhập tái xuất phục vụ dự án ODA Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8213/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 115/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8181/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 48/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 61/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành: 31/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông tư 113/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa Ban hành: 30/12/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 19/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành: 30/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10943/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng Ban hành: 29/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 112/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 Ban hành: 29/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Ban hành: 28/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 15962/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc sử dụng vốn vay nước ngoài để thanh toán thuế đối với các Dự án đã ký Hiệp định vay nước ngoài Ban hành: 28/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8115/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất đi mượn Ban hành: 28/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8116/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng mức thuế nhập khẩu và VAT cho hàng y tế nhập khẩu Ban hành: 28/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8086/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện miễn thuế theo Quyết định 2138/QĐ-BTC Ban hành: 25/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 15881/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay Ban hành: 25/12/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về