logo

Thuế-Phí-Lệ phí

Công văn 2938/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng Ban hành: 14/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2929/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế Ban hành: 14/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2901/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu Ban hành: 14/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 27/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay Ban hành: 14/05/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5438/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu Ban hành: 14/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định 42/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội Ban hành: 13/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2781/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khai báo thuế suất thuế nhập khẩu nhóm hàng 9820 Ban hành: 09/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2705/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ Ban hành: 07/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5167/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu Ban hành: 06/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1765/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 04/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định Ban hành: 04/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1739/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế Ban hành: 03/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1725/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng Ban hành: 02/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2527/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải Ban hành: 02/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1713/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế Ban hành: 26/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4907/BTC-CST của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với sản xuất, lắp ráp phương tiện phòng cháy và chữa cháy Ban hành: 26/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1663/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng Ban hành: 25/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1670/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Ban hành: 25/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1671/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Ban hành: 25/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1661/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế Ban hành: 25/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về