logo

Thuế-Phí-Lệ phí

Công văn 6639/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tuyên truyền việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài Ban hành: 13/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6638/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu Ban hành: 13/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 5038/BVHTTDL-KHTC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về danh sách các thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí Ban hành: 06/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La Ban hành: 02/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 38/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ Ban hành: 30/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6237/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư Ban hành: 24/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa, phương tiện vận tải chở người ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình Ban hành: 23/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6162/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu Ban hành: 22/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4006/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4037/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4021/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc điều chỉnh tiền chậm nộp Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4003/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với mua hàng hóa làm quà cho cán bộ, nhân viên không dùng quỹ phúc lợi Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4023/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 95/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Ban hành: 17/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4001/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4015/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4038/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6256/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc ấn định thuế hàng nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3977/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn Ban hành: 16/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý Ban hành: 15/10/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về