logo

Thuế-Phí-Lệ phí

Thông tư 64/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế Ban hành: 08/07/2020 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 848/TB-KCB của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 08/7/2020 đến 31/12/2020 Ban hành: 08/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 62436/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định tình trạng cư trú thuế Ban hành: 07/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 62435/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi Ban hành: 07/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 62439/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ đầu tư Ban hành: 07/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 61916/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử Ban hành: 06/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 61915/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy Ban hành: 06/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 61465/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử Ban hành: 03/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 60973/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng Ban hành: 02/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 60771/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót Ban hành: 02/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 60992/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án Ban hành: 02/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2701/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp Ban hành: 01/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2698/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng Ban hành: 01/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 60285/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thực hiện giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất Ban hành: 01/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2683/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế Ban hành: 30/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ban hành: 30/06/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2676/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 29/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2671/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 29/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2662/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C Ban hành: 29/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 05/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 Ban hành: 28/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về