logo

Thuế-Phí-Lệ phí

Công văn 799/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 828/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 827/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1920/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất đối với trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2545/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu và hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đối với mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 740/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 739/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 732/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về hồ sơ đối với hộ, cá nhân kinh doanh ngừng/nghỉ kinh doanh Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 725/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thủ tục hành chính thuế Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 731/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 05/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 677/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách quản lý thuế thu nhập cá nhân Ban hành: 04/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 703/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế Ban hành: 04/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2380/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với quặng sắt Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 320/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và phòng thanh tra - kiểm tra thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1178/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền thuế nộp thừa Ban hành: 28/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1153/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mức thuế nhập khẩu cano Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 7540/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng Ban hành: 26/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 7339/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng Ban hành: 25/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 7333/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% Ban hành: 25/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 7336/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thủy, hải sản tươi sống Ban hành: 25/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về