logo

Thuế-Phí-Lệ phí

Thông tư 23/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN Ban hành: 13/11/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 7097/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 Ban hành: 12/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10282/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 09/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84145/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai khi điều chỉnh giá dịch vụ Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84137/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84143/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng ký người phụ thuộc Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84139/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84150/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84144/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản tiền thưởng cho nhân viên không còn làm việc tại Công ty Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84140/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về điều kiện áp dụng thuế suất 0% Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6995/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84141/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4526/TCT-KK của Tổng cục Thuế về thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Ban hành: 05/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4491/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 04/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4492/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế Ban hành: 04/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4499/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế Ban hành: 04/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4498/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 04/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4500/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn Ban hành: 04/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4490/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu Ban hành: 04/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4497/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng Ban hành: 04/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về