logo

Thương mại-Quảng cáo

Thông tư 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió Ban hành: 15/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 244/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics Ban hành: 09/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 199/VP-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 Ban hành: 07/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 15/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 Ban hành: 03/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 Ban hành: 01/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 4894/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 56/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Chỉ thị 06/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Ban hành: 24/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10411/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1802/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6117/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn những tháng cuối năm 2018 và dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Ban hành: 12/12/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3620/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế Ban hành: 07/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 451/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng Ban hành: 07/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 9946/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 06/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 221/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020 Ban hành: 06/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ban hành: 06/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 442/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành: 30/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 454/KH-BCĐ389 của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Ban hành: 30/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 116/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ báo cáo giá thị trường Ban hành: 28/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 9505/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 21/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về