logo

Tòa án

Thông tư 01/2016/TT-CA của Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương Ban hành: 21/01/2016 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Chỉ thị 04/2014/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Ban hành: 31/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Lệnh 22/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Ban hành: 04/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Lệnh 21/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Ban hành: 04/12/2014 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 81/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân Ban hành: 24/11/2014 Đã sửa đổi Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Toà án nhân dân Ban hành: 09/11/1995 Hết Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về