logo

Tư pháp-Hộ tịch

Hướng dẫn 32/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội Ban hành: 13/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 293/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ Ban hành: 09/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 399/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án Ban hành: 06/09/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La Ban hành: 05/09/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới Ban hành: 30/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1030/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 16/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 129/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành Ban hành: 15/08/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1372/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam Ban hành: 14/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1373/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam Ban hành: 14/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2019 Ban hành: 14/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông với Bộ Tư pháp; Thủ tục hành chính liên thông trong nội bộ Thành phố Hà Nội Ban hành: 13/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3615/VKSTC-T1 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành kiểm sát nhân dân Ban hành: 12/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 380/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 Ban hành: 12/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3622/VKSTC-HĐTT của Viện kiểm sát tối cao về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 Ban hành: 12/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1301/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 07/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1298/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 07/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1299/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 07/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1302/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 07/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1300/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 07/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1754/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2019 Ban hành: 05/08/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về