logo

Tư pháp-Hộ tịch

Kế hoạch 390/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao Ban hành: 06/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Hướng dẫn 29/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân Ban hành: 01/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công điện 01/2018/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính Ban hành: 26/10/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 232/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quán triệt thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự Ban hành: 26/10/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2638/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018 Ban hành: 24/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1897/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 22/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1898/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 22/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1899/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam Ban hành: 22/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1900/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 22/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Hướng dẫn 28/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc lập hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh, thương mại; lao động; phá sản; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân Ban hành: 19/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí" Ban hành: 18/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1848/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 18/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1849/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam Ban hành: 18/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1839/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1840/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1841/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 17/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục Ban hành: 16/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 14/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên Ban hành: 16/10/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1771/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam Ban hành: 11/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1774/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam Ban hành: 11/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về