logo

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Quyết định 1577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 Ban hành: 15/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 10875/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về đề án "Nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch" Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang Ban hành: 09/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu Ban hành: 07/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 6105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận khu du lịch cấp Thành phố đối với khu du lịch suối khoáng Tản Đà Ban hành: 05/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 419/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về một số nội dung liên quan đến Khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương Ban hành: 31/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 411/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2018 Ban hành: 25/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 56/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các giải thể thao trong nước Ban hành: 24/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 22/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An Ban hành: 22/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu Ban hành: 15/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 9824/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc Ban hành: 10/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành: 09/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh Ban hành: 08/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Ban hành: 05/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 32/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ Ban hành: 05/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 31/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao Ban hành: 05/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 30/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành: 03/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau Ban hành: 02/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/09/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật Ban hành: 01/10/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về