logo

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Công văn 324/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi Hồ sơ quốc gia "Nghệ thuật Xòe Thái" và "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" trình UNESCO Ban hành: 19/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 87/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phiên họp tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 Ban hành: 08/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 956/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị định 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động triển lãm Ban hành: 26/02/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 629/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành: 25/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 619/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành: 22/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận Khu du lịch cấp Thành phố đối với khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà Ban hành: 22/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 223/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035" Ban hành: 22/02/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 69/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tạp chí Dân tộc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 Ban hành: 21/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch Ban hành: 15/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản Ban hành: 14/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 918/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật Ban hành: 31/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Ban hành: 29/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 Ban hành: 25/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội Ban hành: 24/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 252/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2018 Ban hành: 24/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch" Ban hành: 22/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng Ban hành: 17/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 232/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP Ban hành: 15/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Kế hoạch 22/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội Ban hành: 15/01/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về