logo

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Công văn 394/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc sát nhập Khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh Ban hành: 31/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3685/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino Ban hành: 30/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1292/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cách ly phòng chống dịch Covid-19 Ban hành: 30/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1152/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 27/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1231/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo danh sách cơ sở lưu trú du lịch được chọn vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 Ban hành: 25/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân Thành phố Hà Nội về việc phát triển văn hóa đọc Thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 24/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2617/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo Ban hành: 22/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 856/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Ban hành: 18/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2052/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài Ban hành: 17/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 854/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2020 Ban hành: 17/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 827/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2020 03 Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ban hành: 16/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1270/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc khai báo sức khỏe du lịch Ban hành: 14/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 905/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngừng hoạt động của các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu Ban hành: 14/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Ban hành: 13/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 784/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2020 Ban hành: 11/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam Ban hành: 10/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 947/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 Ban hành: 05/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Định mức hỗ trợ kinh phí khi công nhận danh hiệu: "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội Ban hành: 02/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1148/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch Ban hành: 15/02/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 399/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành: 13/02/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về