logo

Xuất nhập cảnh

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành: 05/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Phước Tân, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu chính Ban hành: 30/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4408/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời gian quá cảnh Ban hành: 26/07/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 50/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ Ban hành: 23/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2403/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về quy trình thủ tục xuất nhập cảnh đối với phương tiện và xuất nhập khẩu đối với hàng hóa tại các cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc Ban hành: 04/05/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 44/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Ban hành: 24/03/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh Ban hành: 02/02/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 30/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao khi đi công tác, học tập tại nước ngoài Ban hành: 29/01/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và quy trình kiểm soát tại Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn Ban hành: 29/12/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 52/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Li-bê-ri-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ Ban hành: 28/12/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 8067/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với rượu bia đưa từ nước ngoài để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh Ban hành: 11/12/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 9768/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh mang theo đá quý Ban hành: 29/11/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ về việc bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử Ban hành: 29/11/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 43/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia Ban hành: 26/09/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông Ban hành: 28/08/2017 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4481/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh Ban hành: 04/07/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông báo 35/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông Ban hành: 29/06/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Kon Tum Ban hành: 26/06/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 3906/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với tiền mặt của người xuất nhập cảnh Ban hành: 14/06/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 06/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2009/TT-BCT ngày 04/08/2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành: 25/05/2017 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về