logo

Xuất nhập khẩu

Công văn 1450/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quản về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu Ban hành: 14/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1453/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng Ban hành: 14/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1420/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu dược liệu Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1417/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công Ban hành: 13/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 11/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1395/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại Máy xay trộn thực phẩm và đồ uống Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 454/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 453/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Đắk Peur, tỉnh Đắk Nông Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 455/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Ban hành: 12/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1282/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp tại các công văn 2992/PTM-VP và 0114/PTM-VP Ban hành: 07/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1915/TXNK-TGHQ của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc vướng mắc về giá trị hải quan Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2545/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu và hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đối với mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống Ban hành: 06/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 390/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới Ban hành: 04/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 04/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019 Ban hành: 04/03/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 389/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc mở rộng kho ngoại quan Ban hành: 04/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 388/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan Ban hành: 04/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1203/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu xe quà biếu tặng Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1210/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu phế liệu Ban hành: 01/03/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 296/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp Ban hành: 27/02/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 1153/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mức thuế nhập khẩu cano Ban hành: 27/02/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về