logo

Xuất nhập khẩu

Thông báo 433/TB-CPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ xử lý vướng mắc về C/O xăng dầu nhập khẩu Ban hành: 20/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 11168/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 20/2018/QĐ-TTg Ban hành: 16/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6741/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại xe ô tô Ford Ranger Raptor Ban hành: 16/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 44/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia Ban hành: 15/11/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6644/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam Ban hành: 13/11/2018 Còn Hiệu lực Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6638/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu Ban hành: 13/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 3445/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Yêu cầu năng lực lĩnh vực Chống buôn lậu Ban hành: 13/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6624/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại cẩu hàng Liebherr Ban hành: 13/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6596/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại dàn lạnh FCU Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6564/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thiết bị làm sạch băng tải Ban hành: 09/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O Ban hành: 08/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Quyết định 2043/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 Ban hành: 07/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6523/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại đèn LED, khung giá để bát đĩa, bàn là Ban hành: 07/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 41/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu Ban hành: 06/11/2018 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6446/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng khuôn đúc thỏi Ban hành: 02/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6471/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp khi Quyết định 2718/QĐ-TCHQ ngày 14/09/2018 có hiệu lực Ban hành: 02/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6748/TXNK-TGHQ của Cục Thuế Xuất nhập khẩu về việc khai báo khoản điều chỉnh cộng Ban hành: 01/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 2746/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng Ban hành: 01/11/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 38/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ Ban hành: 30/10/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 6364/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 Ban hành: 30/10/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về