logo

Xuất nhập khẩu

Công văn 2938/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng Ban hành: 14/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5438/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu Ban hành: 14/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2929/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế Ban hành: 14/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2901/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu Ban hành: 14/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2936/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa tạm nhập tái xuất Ban hành: 14/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2882/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa Ban hành: 13/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2781/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khai báo thuế suất thuế nhập khẩu nhóm hàng 9820 Ban hành: 09/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2705/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu đối với gói thiết bị nhận tài trợ Ban hành: 07/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5167/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu Ban hành: 06/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2613/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa Ban hành: 04/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2578/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại robot hút bụi Ban hành: 03/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2526/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng nước tỏi đen, nước hành tây, nước chiết sơn thù du Ban hành: 02/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2508/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc lưu giữ hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển Ban hành: 02/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2507/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục thông quan lô phế liệu nhập khẩu Ban hành: 02/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2527/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải Ban hành: 02/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 21/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp Ban hành: 25/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2351/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Muối Ban hành: 23/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4693/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu Ban hành: 22/04/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 07/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Ban hành: 19/04/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng Ban hành: 19/04/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về