logo

Xuất nhập khẩu

Thông báo 237/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài Ban hành: 12/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4490/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công Ban hành: 10/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4936/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đối với vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí Ban hành: 10/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4470/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Ban hành: 09/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 25/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô Ban hành: 05/07/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4447/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu Ban hành: 05/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4441/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 Ban hành: 05/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4393/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được Ban hành: 04/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4383/TCHQ-ĐTCBL của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng mã HS đối với hàng hóa nhập khẩu Ban hành: 03/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4362/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa Ban hành: 02/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4344/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục kê khai, nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hàng sản xuất xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa Ban hành: 01/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4329/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu Ban hành: 01/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4334/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan Ban hành: 01/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4244/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc phân loại mặt hàng Xe cấp nước cho máy bay Ban hành: 28/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4227/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa Ban hành: 28/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập Ban hành: 27/06/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 57/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 Ban hành: 26/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 08/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020 Ban hành: 26/06/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4138/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu Ban hành: 25/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4104/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thay đổi mục đích sử dụng xe ô tô của dự án ODA Ban hành: 21/06/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về