logo

Xuất nhập khẩu

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước Ban hành: 25/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất Ban hành: 24/09/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 27/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan Ban hành: 21/09/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 111/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022 Ban hành: 18/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6129/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Engine ECU Ban hành: 18/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6093/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc lấy mẫu thép hình chữ H, I Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6115/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2350/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên Ban hành: 17/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6068/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu Ban hành: 16/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6087/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP Ban hành: 16/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 330/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác Ban hành: 15/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6050/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng y học Delical HP HC Ban hành: 15/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6025/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế hàng nhập khẩu để viện trợ không hoàn lại cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Ban hành: 14/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6040/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê Ban hành: 14/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6002/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa Ban hành: 11/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6001/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế giá trị gia tăng Ban hành: 11/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5929/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa Ban hành: 09/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5918/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý phế liệu tồn đọng Ban hành: 09/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5882/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ Ban hành: 07/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 103/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu Ban hành: 04/09/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về