logo

Xuất nhập khẩu

Quyết định 1743/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum do đã cổ phần hóa Ban hành: 07/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4428/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan Ban hành: 01/07/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4395/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh các kho hàng không quốc tế tại Cảng hàng không Nội Bài Ban hành: 30/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 286/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Ban hành: 19/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4140/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nộp dần tiền nợ Ban hành: 19/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1616/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19 Ban hành: 19/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4148/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A Ban hành: 19/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4137/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra việc tập kết hàng hoá xuất khẩu Ban hành: 19/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4166/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Ban hành: 19/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 53378/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu thiết kế Ban hành: 17/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3997/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu Ban hành: 17/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1575/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Ban hành: 16/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 1589/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch của Tổng cục Hải quan triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021 Ban hành: 16/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị định 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan Ban hành: 15/06/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3905/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số hàng hóa nhập khẩu của Công ty xuất nhập khẩu Hà Nội Thăng Long Ban hành: 12/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Nghị quyết 95/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An Ban hành: 12/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3864/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu Ban hành: 11/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3936/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam Ban hành: 11/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 2405/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế Ban hành: 10/06/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông tư 52/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Ban hành: 10/06/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về