logo

Xuất nhập khẩu

Công văn 271/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng encoder Ban hành: 10/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 01/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu Ban hành: 09/01/2019 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 204/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra phân loại hàng hóa Ban hành: 08/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 206/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan Ban hành: 08/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 165/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục tạm nhập, tái xuất, chính sách thuế đối với tàu chở dầu/hóa chất chuyên dụng được thuê trần của nước ngoài Ban hành: 07/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 79/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu Ban hành: 03/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 26/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa Ban hành: 02/01/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 47/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 22/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm Ban hành: 28/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam Ban hành: 28/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4172/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về vướng mắc nhập khẩu phân bón Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 4173/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về vướng mắc giấy phép nhập khẩu tiền chất Ban hành: 27/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 7654/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu bao tải cẩu đã qua sử dụng Ban hành: 26/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 23626/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu Ban hành: 26/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 55/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 Ban hành: 26/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 38/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành: 25/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 7521/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất Ban hành: 21/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 7491/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O Ban hành: 20/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Công văn 7513/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc quy định đưa hàng về bảo quản Ban hành: 20/12/2018 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về
Thông tư 51/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Ban hành: 19/12/2018 Chưa áp dụng Thuộc tính Nội dung Hiệu lực Tải về