logo

Y tế-Sức khỏe

Thông tư 13/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách Ban hành: 16/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3072/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2021 Ban hành: 15/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 14625/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội đính chính thông tin về các quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng Ban hành: 15/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3084/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Ban hành: 15/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 14623/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội thông tin về quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng từ ngày 03/9/2021 Ban hành: 15/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 4377/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động Ban hành: 11/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4355/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Ban hành: 10/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 14128/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly Ban hành: 09/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2950/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 08/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1013/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 Ban hành: 08/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 1346/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 08/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Ban hành: 08/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2994/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội Ban hành: 07/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 20/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Ban hành: 06/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 6312/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 01/9 đến ngày 15/9 Ban hành: 04/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2901/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh Ban hành: 04/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Phương án 204/PA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phân Vùng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Ban hành: 03/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 1305/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 02/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 480-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Ban hành: 01/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 09/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 Ban hành: 01/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về