logo

Y tế-Sức khỏe

Công văn 19432/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Ban hành: 15/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6744/BYT-BM-TE của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh con Ban hành: 14/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 19265/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành Ban hành: 12/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 5349/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử Ban hành: 12/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 19100/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 29 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng Ban hành: 11/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4179/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 4756/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Ban hành: 05/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 33/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban hành: 05/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 5252/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế Ban hành: 05/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 5203/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quy trình 51: Quy định về nhân sự cho đơn vị lọc máu tại Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo ban hành kèm theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành: 04/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6459/BYT-BH của Bộ Y tế về việc diễn giải chi tiết các phụ lục thuộc Quyết định 4905/QĐ-BYT Ban hành: 01/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 5184/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Biểu mẫu báo cáo đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng trưng cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y tâm thần Ban hành: 01/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 18592/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành Ban hành: 31/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6439/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc thanh toán dịch vụ gây mê, gây tê trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 31/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 1252/KH-BYT của Bộ Y tế về công tác Thanh tra Y tế năm 2020 Ban hành: 30/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6403/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 30/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 5135/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế "Quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần" Ban hành: 30/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 18442/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm Ban hành: 29/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Quyết định 666/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ban hành: 29/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính Nội dung VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 18445/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm Ban hành: 29/10/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về