logo

Văn bản Ủy ban nhân dân

Công điện 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 Ban hành: 02/04/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 1037/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 01/04/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ban hành: 01/04/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Ban hành: 31/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1962/SCT-QLTM của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động của Công văn 1152/UBND-VX ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 31/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 31/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1204/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 31/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 313/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 27) Ban hành: 31/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020 Ban hành: 31/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1083/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra Ban hành: 31/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 1085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài chính Ban hành: 30/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Thành phố Hà Nội Ban hành: 30/03/2020 Chưa áp dụng Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng từ ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai Ban hành: 29/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1156/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố do dịch bệnh COVID-19 Ban hành: 28/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 01/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ngăn chặn lây lan trong cộng đồng từ ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai Ban hành: 28/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 02/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện cách ly y tế tại nhà với các trường hợp đã sử dụng dịch vụ căng tin tại Bệnh viện Bạch Mai từ 10/3 đến 25/3/2020 Ban hành: 28/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 960/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian dịch bệnh Covid-19 Ban hành: 27/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 953/GDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 Ban hành: 27/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1047/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 27/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 1152/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 27/03/2020 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về