logo

Văn bản Ủy ban nhân dân

Công văn 3084/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Ban hành: 15/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3072/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2021 Ban hành: 15/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 14623/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội thông tin về quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng từ ngày 03/9/2021 Ban hành: 15/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 14625/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội đính chính thông tin về các quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng Ban hành: 15/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 3660/TB-CATP-PV01 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16/9/2021 theo Công văn 3072/UBND-VX ngày 15/9/2021 Ban hành: 15/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 3941/SCT-QTLM của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội về việc tuân thủ quy định vận chuyển hàng hóa bằng mô tô, xe hai bánh Ban hành: 14/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Ban hành: 13/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2462/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 10/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2463/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ cho học sinh khó khăn đầu năm học 2021-2022 Ban hành: 10/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 14128/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly Ban hành: 09/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2950/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội Ban hành: 08/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Ban hành: 08/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2994/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội Ban hành: 07/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công điện 20/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Ban hành: 06/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 6312/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 01/9 đến ngày 15/9 Ban hành: 04/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Công văn 2901/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh Ban hành: 04/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Phương án 204/PA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phân Vùng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Ban hành: 03/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 480-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Ban hành: 01/09/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Ban hành: 31/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về
Thông báo 477-TB/TU của Thành ủy Hà Nội kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Ban hành: 30/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính Lược đồ Hiệu lực Liên quan Tải về