logo

Quyết định 3313/QÐ-BVHTTDL thành lập Ban Tổ chức Hội thi Tài năng trẻ HSSV cơ sở đào tạo VHNT toàn quốc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3313/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Đông
  Ngày ban hành: 11/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

  ___________

  Số: 3313/QĐ-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc”

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Quyết định số 2992/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc”;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc” gồm:

  I. Ban tổ chức

  1. Ông Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban.

  2. Ông Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban.

  3. Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban.

  4. Ông Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế - Phó trưởng ban.

  5. Bà Hà Mai Hương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế - Phó trưởng ban.

  6. Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành viên.

  7. Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành viên.

  8. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành viên.

  9. Đại diện Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên.

  10. Ông Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên.

  11. Ông Phạm Ngọc Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên.

  12. Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

  13. Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục Trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

  14. Ông Vũ Hoài Phương - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Huế - Thành viên.

  15. Ông Đỗ Quang Đại - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc - Thành viên.

  16. Ông Trần Văn Hải - Quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam - Thành viên.

  17. Ông Trần Đắc Thi - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội - Thành viên.

  18. Ông Bùi Công Duy - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Thành viên.

  19. Ông Hoàng Ngọc Long - Phó Giám đốc phụ trách Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên.

  20. Bà Đỗ Thị Kim Thương - Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên thường trực.

  2. Tổ giúp việc

  1. Bà Đỗ Thị Kim Thương - Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổ trưởng.

  2. Ông Đoàn Tiến Lộc - Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

  3. Bà Phạm Thị Hà - Chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

  4. Ông Trần Duy Long - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

  5. Bà Hồ Thị Kiều Anh, Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

  6. Bà Trịnh Thị Khánh Vân - Chuyên viên chính Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

  7. Ông Trần Gia Vinh - Phó trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Cao đẳng Du lịch Huế - Thành viên.

  9. Ông Lê Trọng Toàn - Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Học viện Âm nhạc Huế - Thành viên.

  10. Bà Nguyễn Kim Ngân - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

  11. Bà Phạm Thị Thu Huyền - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

  Điều 2. Ban Tổ chức và Tổ giúp việc có nhiệm vụ và quyền hạn:

  - Chỉ đạo, tổ chức, điều hành Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc”.

  - Huy động nhân sự, thành lập các tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức trong quá trình tổ chức Hội thi.

  - Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật toàn quốc”.

  - Phương tiện đi - về của các thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc bằng máy bay.

  - Ban Tổ chức và Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

  - Lưu VT, ĐT, KN 40.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

  Tạ Quang Đông

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới