logo

Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 251/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp rà soát, đánh giá các Hội chợ du lịch trong cả nước và việc cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch tạm thời cho người sử dụng ngoại ngữ ít thông dụng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 251/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Ngày ban hành: 02/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 •  

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 251/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017
   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC HỘI CHỢ DU LỊCH DU LỊCH TRONG CẢ NƯỚC VÀ VIỆC CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TM THỜI CHO NGƯỜI SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ ÍT THÔNG DỤNG
   
   
  Ngày 19 tháng 5 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về việc rà soát, đánh giá các hội chợ du lịch, các lễ hội du lịch trong cả nước và việc cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch tạm thời cho người sử dụng ngoại ngữ ít thông dụng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể thao Du lịch, Tư pháp, Công Thương, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo; ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:
  1. Về việc tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế tại Việt Nam
  a) Thống nhất sự cần thiết tổ chức một Hội chợ du lịch quốc tế trên danh nghĩa quốc gia (Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức nghiên cứu, rà soát, đánh giá lại việc tổ chức các hội chợ du lịch quốc tế tại Việt Nam thời gian vừa qua; xây dựng Đề án Tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam, trong đó lưu ý làm rõ quy mô, tần suất, mục đích tổ chức, hoạt động chính thức và bổ trợ, nguồn kinh phí thực hiện, trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức hiệp hội ngành nghề trong việc tổ chức thực hiện; trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2017.
  b) Trước mắt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế tại các địa phương, đặc biệt là xác định các nội dung, hoạt động trong khuôn khổ các Hội chợ nhằm quảng bá tốt hơn thương hiệu và hình ảnh quốc gia. Không sử dụng ngân sách Trung ương để tổ chức Hội chợ ở các địa phương.
  2. Về việc cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch tạm thời cho người sử dụng ngoại ngữ ít thông dụng (ngoài tiếng Anh)
  Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn du lịch trên địa bàn, nhất là việc sử dụng các dạng nhân viên như hỗ trợ ngôn ngữ, tình nguyện viên... cùng tham gia hướng dẫn cho du khách du lịch bảo đảm các quy định của pháp luật đồng thời giải quyết thực trạng thiếu hụt hướng dẫn viên du lịch biết ngoại ngữ.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương có liên quan biết, thực hiện./.
   
  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ: VHTTDL, GDĐT, TP, LĐTBXH, TC, NG, CT, GTVT;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, QHQT;
  - Lưu: VT, KGVX(3b),đdt.
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Văn Tùng
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 251/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp rà soát, đánh giá các Hội chợ du lịch trong cả nước và việc cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch tạm thời cho người sử dụng ngoại ngữ ít thông dụng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 251/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 02/06/2017
  Hiệu lực: 02/06/2017
  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Văn Tùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới