logo

Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 436/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông báo 154/TB-VPCP ngày 23/03/2017

Văn bản liên quan

Văn bản mới