logo

Thủ tướng Chính phủ ra Công văn 1414/TTg-CN điều chỉnh Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1, tỉnh Ninh Bình

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1414/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 18/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông
 •  

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 1414/TTg-CN
  V/v: Điều chỉnh Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1, tỉnh Ninh Bình
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017
   
   
  Kính gửi:
  - Bộ Giao thông vận tải;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
   
   
  Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (văn bản số 483/UBND-VP4 ngày 31 tháng 7 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6720/BKHĐT-KCHTĐT ngày 17 tháng 8 năm 2017), Tài chính (văn bản số 11142/BTC-ĐT ngày 21 tháng 8 năm 2017), Giao thông vận tải (văn bản số 8930/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 8 năm 2017) về việc điều chỉnh Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1, tỉnh Ninh Bình (Dự án) Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
  1. Về việc điều chỉnh quy mô Dự án: Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và quyết định việc điều chỉnh Dự án nêu trên như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và quy mô tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.
  2. Về nguồn vốn thực hiện Dự án:
  - Giao Bộ Giao thông vận tải rà soát kỹ số vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của giai đoạn I của Dự án (vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015), tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sử dụng; đồng thời sử dụng số vốn còn dư giai đoạn II của Dự án (vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016) để thực hiện trước công tác giải phóng mặt bằng và một số hạng mục cần thiết khác sau khi Dự án được điều chỉnh.
  - Đối với phần vốn còn thiếu (nếu có): Sau khi tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối trong tổng mức đầu tư của tuyến đường nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  - Các Bộ: KHĐT, TC;
  - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
  - Lưu: VT, CN (2) Hong
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Trịnh Đình Dũng
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thủ tướng Chính phủ ra Công văn 1414/TTg-CN điều chỉnh Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1, tỉnh Ninh Bình

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 1414/TTg-CN
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 18/09/2017
  Hiệu lực: 18/09/2017
  Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới