logo

Văn phòng Chính phủ ta Công văn 8489/VPCP-QHĐP về việc chủ trương lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Văn bản liên quan

Văn bản mới