logo

Quyết định 3758/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết KĐT mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3758/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo
  Ngày ban hành: 14/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------
  Số: 3758/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------------------
  Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM HỒ LINH ĐÀM, TỶ LỆ 1/500
  Địa điểm: phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), xã Tam Hiệp và Thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì), thành phố Hà Nội.
  --------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
   
   
  Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;
  Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;
  Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
  Căn cứ Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;
  Căn cứ Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;
  Căn cứ Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
  Căn cứ Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;
  Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013;
  Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;
  Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-UBND, ngày 07/11/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm tỷ lệ 1/500 tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), thị trấn Văn Điển và xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), Hà Nội.
  Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 1740/TTr-QHKT ngày 14/5/2014,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 và ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), thị trấn Văn Điển và xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì) - Thành phố Hà Nội với những nội dung sau:
  1. Tên đồ án:
  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm.
  Địa điểm: phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), thị trấn Văn Điển và xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), Hà Nội.
  2. Vị trí, ranh giới và quy mô:
  2.1. Vị trí, ranh giới:
  Khu đất nghiên cứu thuộc địa giới hành chính của phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), xã Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì).
  - Phía Bắc giáp khu Dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.
  - Phía Tây giáp khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm
  - Phía Nam giáp sông Tô Lịch.
  - Phía Đông giáp đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A).
  2.2. Quy mô:
  - Tổng diện tích đất lập quy hoạch: 1.478.480m² (≈147,85ha).
  Trong đó: Phường Hoàng Liệt có diện tích khoảng 89,95ha, chiếm 60,8%
  Xã Tam Hiệp có diện tích khoảng 40,67ha, chiếm 27,5%
  Thị trấn Văn Điển có diện tích khoảng 17,23ha, chiếm 11,7%.
  - Tổng quy mô dân số dự kiến theo quy hoạch: khoảng 26.115 người.
  3. Mục tiêu:
  - Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì tỷ lệ 1/5000 đã được duyệt.
  - Đề xuất cơ cấu sử dụng, phân khu chức năng, phát triển khu đô thị mới hiện đại, khớp nối đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật giữa khu xây dựng mới với khu dân cư và các dự án đã triển khai. Xác định chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.
  - Xây dựng Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và xác định danh mục các dự án đầu tư làm cơ sở để các chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành và là cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
  4. Nội dung quy hoạch chi tiết:
  4.1. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:
  4.1.1. Cơ cấu sử dụng đất:
  Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), xã Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) có tổng diện tích đất khoảng 1.478.480m², có cơ cấu sử dụng đất như sau:
  Bảng tổng hợp cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

  STT
  CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT
  DIN TÍCH (m²)
  T L (%)
  DÂN S(người)
  CHỈ TIÊU(m²/người)
  A.
  ĐẤT DÂN DỤNG
  1.140.251
   
   
   
  I.
  Đất công cộng TP và Khu vực
  68.080
   
   
   
  II.
  Đất trường PTTH
  30.538
   
  1.740
   
  III.
  Đất giao thông khu vực
  100.998
   
   
   
  IV.
  Đất đơn v
  940.635
  100,0
  18.224
  36,04
  1.
  Đất công cộng ĐVƠ
  32.044
  3,4
   
  1,23
  2.
  Đất trường học, nhà trẻ
  85.746
  9,1
   
  3,3
  3.
  Đất cây xanh tập trung, sân thể thao
  107.727
  11,5
   
  4,12
  4.
  Đất ở
  546.738
  58,1
  18.224
  20,94
  4.1.
  Đt ở cao tầng
  56.739
  6,0
  8.118
   
  4.2.
  Đt ở thp tầng
  110.482
  11,8
  3.751
   
  4.3.
  Đất ở làng xóm hiện trạng
  379.517
  40,3
  6.355
   
  5.
  Đất giao thông, bãi đỗ xe
  168.380
  17,9
   
  6,45
  5.1.
  Đất bãi đ xe
  22.516
   
   
   
  5.2.
  Đất giao thông ĐVƠ
  145.864
   
   
   
  B.
  ĐT DÂN DNG KHÁC
  247.548
   
   
   
  I.
  Đất hỗn hợp
  171.250
   
  7.891
   
  II.
  Đt cơ quan
  61.036
   
   
   
  III.
  Đất di tích
  15.262
   
   
   
  C.
  ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG
  90.681
   
   
   
  I.
  Đất sông, hồ
  71,801
   
   
   
  II.
  Đất cách ly
  6.954
   
   
   
  III.
  Đất đầu mối HTKT
  11.926
   
   
   
  TNG (A) + (B)
  1.478.480
   
  26.115
   

  4.1.2. Phân bố quỹ đất quy hoạch chi tiết:
  - Đất thuộc dự án thoát nước Hà Nội (giai đoạn 1) ký hiệu SO: có diện tích khoảng 71.801m² (gồm một phần sông Tô Lịch, kè và đường ven sông) được thực hiện theo dự án riêng.
  - Đất đường quy hoạch (mặt cắt ngang ³ 13m): có diện tích khoảng 246.862m².
  - Đất công trình công cộng TP và khu vực (gồm 03 lô đất ký hiệu CC08, CC09, CC10): có tổng diện tích khoảng 28.553m².
  - Đất bệnh viện (gồm 03 lô đất ký hiệu BV01, BV02, BV03): có tổng diện tích khoảng 39.527m²; gồm: bệnh viện K (cơ sở Tam Hiệp), bệnh viện Đa khoa Thăng Long và dự án xây dựng bệnh viện Xây dựng (thực hiện theo dự án riêng).
  - Đất trường trung học phổ thông (trường THPT Việt Nam - Ba Lan, ký hiệu THPT): có tổng diện tích khoảng 30.538m².
  - Đất bãi đỗ xe tập trung (gồm 06 lô đất ký hiệu ĐX01, ĐX02, ĐX03, ĐX04, ĐX05, ĐX06): có tổng diện tích khoảng 22.516m².
  - Đất công trình công cộng đơn vị ở (gồm 07 lô đất ký hiệu CC01, CC02, CC03, CC04, CC05, CC06): có tổng diện tích khoảng 32.044m².
  - Đất trường tiểu học (gồm 02 lô đất ký hiệu TH02, TH04): có tổng diện tích khoảng 26.104m²
  - Đất trường THCS (gồm 02 lô đất ký hiệu TH01, TH03): có diện tích khoảng 33.299m2
  - Đất trường mầm non (gồm 07 lô đất ký hiệu NT01, NT02, NT03, NT04, NT05, NT06, NT07): có tổng diện tích khoảng 26.343m².
  - Đất cây xanh, vườn hoa, sân thể thao (gồm 23 lô đất ký hiệu từ CX01 đến CX 23): có tổng diện tích khoảng 107.727m².
  - Đất ở hiện có cải tạo, chỉnh trang (gồm 21 lô đất ký hiệu từ DC01 đến DC19): có tổng diện tích khoảng 379.517m².
  - Đất ở thấp tầng (gồm 16 lô đất ký hiệu từ TT01 đến TT16): có tổng diện tích khoảng 110.482m².
  - Đất ở cao tầng (gồm 05 lô đất ký hiệu CT01, CT02, CT02A, CT02B, CT03): có tổng diện tích khoảng 56.739m2.
  - Đất công trình hỗn hợp (gồm 13 lô đất ký hiệu từ HH01 đến HH13): có tổng diện tích khoảng 171.250m².
  - Đất cơ quan (gồm 16 lô đất ký hiệu từ CQ01 đến CQ16): có tổng diện tích khoảng 61.03 6m².
  - Đất di tích (gồm 03 lô đất ký hiệu DT01, DT02, DT03): có tổng diện tích khoảng 15.262m².
  - Đất cách ly (gồm 04 lô đất ký hiệu CL01, CL02, CL03, CL04): có tổng diện tích khoảng 6.954m².
  - Đất các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (gồm 04 lô đất ký hiệu KT01, KT02, KT03, KT04): có tổng diện tích khoảng 11.926m².
  BẢNG THỐNG KÊ CHỈ TIÊU KIẾN TRÚC CHI TIẾT CỦA CÁC Ô QUY HOẠCH
   

  TT
  Loại đất, ký hiệu lô đất
  Diện tích lô đất QH
  Mật độ XD
  Hệ số sdđ
  Tầng cao
  Số người / số hs
  Ghi chú
  Tổng diện tích
  Diện tích đất XD
  Đường nhóm nhà
   
   
   
   
  (m²)
  (m²)
  (m²)
  (%)
  (lần)
  (tầng)
  (người/hs)
  A
  Đất dân dụng
  1140251
  1053192
  87059
   
   
  1-35
   
   
  I
  Đất đường khu vực
  100998
  100998
   
   
   
   
   
  Mặt cắt ngang từ 20,5m trở lên
  II
  Đất công cộng
  68080
  67560
  520
  32,58
  2,1
  1-17
   
   
  1
  Đất công cộng TP và khu vực
  28553
  28553
   
  35,70
  1,5
  3-10
   
   
   
  CC-08
  7500
  7500
   
  33,20
  1,5
  3-10
   
  Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (thực hiện theo dự án riêng)
   
  CC-09
  9413
  9413
   
  37,18
  1,1
  3
   
  Công trình văn hóa
   
  CC-10
  11640
  11640
   
  36,10
  1,8
  5
   
  Câu lạc bộ thể thao
  2
  Đất bệnh viện
  39527
  39007
  520
  30,28
  2,5
  1-17
   
   
   
  BV-01
  26589
  26589
   
  30,80
  2,9
  1-17
   
  Bệnh viện Xây Dựng (thực hiện theo dự án được duyệt)
   
  BV-02
  7055
  6535
  520
  27,30
  1,6
  1-7
   
  Bệnh viện K (cơ sở Tam Hiệp) thực hiện theo dự án riêng
   
  BV-03
  5883
  5883
   
  31,10
  1,8
  5-7
   
  Bệnh viện đa khoa Thăng Long- thực hiện theo dự án riêng
  III
  Đất trường THPT
  30538
  26094
  4444
  39,50
  1,6
  1-4
   
   
   
  THPT
  30538
  26094
  4444
  39,50
  1,6
  1-4
  1740
  Chỉ tiêu trường THPT khoảng: 15,0m²/hs (thực hiện theo dự án riêng)
  IV
  Đất đơn vị ở
  940635
  858540
  82095
  37,71
  1,8
  1-35
  26115
   
  1
  Đất đường nội bộ
  145864
  145864
   
   
   
   
   
  Mặt cắt ngang từ 13m đến 17,5m
  2
  Đất bãi đỗ xe tập trung
  22516
  22084
  432
   
   
   
   
   
   
  ĐX-01
  4905
  4905
   
   
   
   
   
  Cống hóa tuyến mương kênh E Linh Đàm
   
  ĐX-02
  5910
  5910
   
   
   
   
   
   
   
  ĐX-03
  4303
  4303
   
   
   
   
   
   
   
  ĐX-04
  4249
  4249
   
   
   
   
   
   
   
  ĐX-05
  1943
  1807
  136
   
   
   
   
   
   
  ĐX-06
  1206
  910
  296
   
   
   
   
   
  3
  Đất công cộng đ.vị ở
  32044
  29176
  2868
  31,50
  1
  1-5
   
   
   
  CC-01
  3488
  2802
  686
  48,70
  0,5
  1
   
  Chợ dự kiến
   
  CC-02
  1897
  1657
  240
  40,40
  1,2
  3
   
  Nhà văn hóa cụm dân cư Bằng B
   
  CC-03
  2515
  2392
  123
  30,00
  0,6
  2
   
  Chợ Tựu Liệt (thực hiện theo dự án riêng)
   
  CC-04
  2571
  1832
  739
  23,80
  0,2
  1
   
   
   
  CC-05
  5045
  4855
  190
  28,00
  0,6
  2
   
   
   
  CC-06
  7111
  6679
  432
  33,40
  1,4
  1-5
   
   
   
  CC-07
  9417
  8959
  458
  26,90
  1,3
  5
   
   
  4
  Đất trường tiểu học
  26104
  26104
   
  39,19
  1,6
  1-4
  1740
   
   
  TH-02
  14250
  14250
   
  38,90
  1,6
  1-4
  950
  Trường dự kiến
   
  TH-04
  11854
  11854
   
  39,50
  1,6
  1-4
  790
  Trường dự kiến
  5
  Đất trường THCS
  33299
  32022
  1277
  39,66
  1,6
  1-4
  2220
  Trường dự kiến
   
  TH-01
  16775
  15691
  1084
  39,50
  1,6
  1-4
  1118
  Trường dư kiến
   
  TH-03
  16524
  16331
  193
  39,80
  1,6
  1-4
  1102
  Trường dự kiến
  6
  Đất trường mầm non
  26343
  24S92
  1451
  35,61
  1
  2-3
  1307
   
   
  NT-01
  3996
  3396
  600
  39,20
  1,2
  3
  198
  Trường mầm non Hoàng Liệt (cải tạo mở rộng theo dự án riêng)
   
  NT-02
  7147
  7147
   
  39,90
  1,2
  3
  354
  Trường dự kiến
   
  NT-03
  3904
  3286
  618
  39,90
  1,2
  3
  194
   
   
  NT-04
  535
  535
   
  37,40
  1,1
  3
  27
  Trường mầm non Tam Hiệp (cải tạo theo dự án riêng)
   
  NT-05
  2050
  2050
   
  38,50
  1,2
  3
  102
  Trường dự kiến
   
  NT-06
  4452
  4452
   
  18,40
  0,37
  2
  221
   
   
  NT-07
  4259
  4026
  233
  38,90
  1,2
  3
  211
  Trường dư kiến
  7
  Đất cây xanh tập trung, sân thể thao
  107727
  96097
  11630
   
   
   
   
   
   
  CX-01
  6888
  5316
  1572
   
   
   
   
  Cây xanh, đường dạo, thể dục thể thao...
   
  CX-02
  3900
  2479
  1421
   
   
   
   
  Cây xanh, đường dạo.
   
  CX-03
  2309
  1602
  707
   
   
   
   
   
  CX-04
  2303
  1521
  782
   
   
   
   
   
  CX-05
  4708
  4708
   
   
   
   
   
   
  CX-06
  3632
  2640
  992
   
   
   
   
   
  CX-07
  8564
  8564
   
   
   
   
   
   
  CX-08
  3641
  2649
  992
   
   
   
   
   
  CX-09
  3740
  3740
   
   
   
   
   
   
  CX-10
  13353
  13353
   
   
   
   
   
  Cây xanh, đường dạo, quảng trường, thể dục thể thao...
   
  CX-11
  5637
  5637
   
   
   
   
   
  Cây xanh, đường dạo.
   
  CX-12
  13415
  13024
  391
   
   
   
   
  Sân thể thao trong đó có 5182m² mặt nước.
   
  CX-13
  2253
  2253
   
   
   
   
   
  Trong đó có 1400m² mặt nước
   
  CX-14
  6589
  4953
  1636
   
   
   
   
  Vườn hoa kết hợp nghĩa trang (trong đó có 1349m2 mặt nước)
   
  CX-15
  614
  477
  137
   
   
   
   
   
   
  CX-16
  4613
  3827
  786
   
   
   
   
  Trong đó có 2258 m² mặt nước
   
  CX-17
  4790
  4365
  425
   
   
   
   
  Sân thể thao
   
  CX-18
  2081
  2081
   
   
   
   
   
  Mặt nước hiện có
   
  CX-19
  1882
  1745
  137
   
   
   
   
  Trong đó có 1445 m² mặt nước
   
  CX-20
  614
  516
  98
   
   
   
   
   
   
  CX-21
  5148
  4653
  495
   
   
   
   
  Thực hiện theo dự án riêng
   
  CX-22
  6880
  5821
  1059
   
   
   
   
  Trong đó có 4323 m² mặt nước
   
  CX-23
  173
  173
   
   
   
   
   
  Cây xanh
  8
  Đất ở hiện có cải tạo, chỉnh trang
  379517
  337376
  42141
  40,00
  0,6
  1-4
  6355
   
   
  DC-01
  68211
  58605
  9606
  40,00
  0,6
  1-4
  1106
  Phường Hoàng Liệt
   
  DC-02
  8966
  7943
  1023
  40,00
  0,6
  1-4
  151
  Thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp
   
  DC-03
  2191
  2007
  184
  40,00
  0,6
  1-4
  38
  Phường Hoàng Liệt
   
  DC-04
  3294
  3216
  78
  40,00
  0,6
  1-4
  61
  Thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp
   
  DC-05
  1313
  1313
  0
  40,00
  0,6
  1-4
  25
   
  DC-06
  4889
  4363
  526
  40,00
  0,6
  1-4
  83
   
  DC-07
  52440
  46514
  5926
  40,00
  0,6
  1-4
  876
   
  DC-08
  16200
  15329
  871
  40,00
  0,6
  1-4
  292
   
  DC-09
  1590
  1537
  53
  40,00
  0,6
  1-4
  29
   
  DC-10
  2463
  2441
  22
  40,00
  0,6
  1-4
  46
  Thị trấn Văn Điển
   
  DC-10a
  1926
  1893
  33
  40,00
  0,6
  1-4
  36
  Thị trấn Văn Điển
   
  DC-11
  6365
  6365
   
  40,00
  0,6
  1-4
  120
  cụm Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt
   
  DC-12
  96985
  84662
  12323
  40,00
  0,6
  1-4
  1595
   
  DC-13
  7607
  7607
   
  40,00
  0,6
  1-4
  144
   
  DC-14
  15172
  12461
  2711
  40,00
  0,6
  1-4
  235
   
  DC-15A
  2243
  2243
   
  40,00
  0,6
  1-4
  43
   
   
  DC-15B
  7716
  6825
  891
  40,00
  0,6
  1-4
  130
  Khu Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển
   
  DC-16
  19497
  16752
  2745
  40,00
  0,6
  1-4
  309
   
  DC-17
  17265
  16499
  766
  40,00
  0,6
  1-4
  307
   
  DC-18
  14793
  14793
   
  40,00
  0,6
  1-4
  282
   
  DC-19
  28391
  24008
  4383
  40,00
  0,6
  1-4
  447
  9
  Đất ở thấp tầng
  110482
  89701
  20781
  67,60
   
  3-4
  3751
  Thực hiện theo dự án riêng
   
  TT-01
  20326
  15584
  4742
  50-70
   
  4
  650
  đất ở đấu giá (thực hiện theo dự án riêng)
   
  TT-02
  6485
  5400
  1085
  50-70
   
  4
  198
   
  TT-03
  12082
  8891
  3191
  50-70
   
  4
  390
   
  TT-04
  27251
  20918
  6333
  50-70
   
  4
  854
   
  TT-05
  4032
  4032
   
  50-70
   
  4
  187
  đất ở di dân dự kiến
   
  TT-06
  5720
  4750
  970
  50-70
   
  4
  200
  đất ở di dân dự kiến
   
  TT-07
  3756
  2489
  1267
  50-70
   
  4
  120
  đất ở di dân dự kiến
   
  TT-08
  840
  441
  399
  50-70
   
  4
  20
  đất ở di dân dư kiến
   
  TT-09
  1010
  858
  152
  50-70
   
  4
  40
  đất ở di dân dự kiến
   
  TT-10
  1402
  1402
   
  53,00
  1,59
  3
  50
  đất ở di dân (thực hiện theo dự án được duyệt)
   
  TT-11
  5358
  5358
   
  54,40
  2,2
  4
  200
  Thực hiện theo dự án nhà ở cho CBCS - Tổng cục II - Bộ công an
   
  TT-12
  4927
  4927
   
  50,00
  2
  4
  164
   
  TT-13
  5027
  4193
  834
  50-70
   
  4
  230
   
   
  TT-14
  6593
  6593
   
  50-70
   
  4
  184
   
   
  TT-15
  4593
  3689
  904
  50-70
   
  4
  230
   
   
  TT-16
  1080
  176
  904
  50-70
   
  4
  32
   
  10
  Đất ở cao tầng
  56739
  55224
  1515
  40,00
  4,3
  2-35
  8118
   
   
  CT-01
  11251
  11251
   
  39,88
  4,53
  9-18
  1860
  Nhà ở xã hội
   
  CT-02
  12960
  11845
  1115
  39,68
  3,34
  2-12
  1396
  Nhà ở xã hội
   
  CT-02A
  14547
  14547
   
  39,87
  3,40
  9-12
  1730
  Nhà ở xã hội
   
  CT-02B
  10326
  9926
  400
  39,29
  3,10
  9-12
  1084
  Nhà ở xã hội
   
  CT-03
  7655
  7655
   
  42,20
  8,97
  2-35
  2048
  Thực hiện theo dự án nhà ở cho CBCS - Tổng cục II - Bộ công an
  B
  Đất dân dụng khác
  247548
  242072
  5476
   
   
  1-35
   
   
  I
  Đất hỗn hợp
  171250
  167282
  3968
   
   
  2-35
  7891
   
   
  HH-01
  10053
  8227
  1826
  39,29
  7,1
  15-25
  250
  Công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở
   
  HH-02
  34452
  34452
  Thực hiện theo dự án được duyệt
  5000
  Công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở
   
  HH-03
  15479
  14944
  535
  45,24
  3,8
  3-19
  245
  Công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở, mật độ xây dựng khối tháp: 29,1%
   
  HH-04
  15522
  14986
  536
  50,71
  4,00
  3-15
  258
  Công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở, mật độ xây dựng khối tháp: 23,3%
   
  HH-05
  7174
  7174
   
  47,11
  4,00
  3-15
  122
  Công cộng, thương mại, văn phòng, mật độ xây dựng khối tháp: 29,3%
   
  HH-06
  10758
  10223
  535
  51,19
  6,30
  3-25
  275
  Công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở, mật đô xây dựng khối tháp: 28,3%
   
  HH-07
  10768
  10232
  536
  47,23
  5,70
  3-22
  249
  Công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở, mật độ xây dựng khối tháp: 26,8%
   
  HH-08
  14627
  14627
   
  51,96
  3,80
  3-18
  236
  Công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở, mật độ xây dựng khối tháp: 20,85%
   
  HH-09
  8193
  8193
   
  55,05
  4,10
  2-18
  143
  Công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở, mật độ xây dựng khối tháp: 20,7%
   
  HH-10
  15027
  15027
   
  48,58
  5,50
  3-25
  354
  Công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở, mật độ xây dựng khối tháp: 23,6%
   
  HH-11
  13200
  13200
   
  51,52
  5,00
  3-20
  282
  Công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở, mật độ xây dựng khối tháp: 23,2%
   
  HH-12
  13217
  33217
   
  52,96
  6,50
  3-35
  338
  Công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở, mật độ xây dựng khối tháp: 22,8%
   
  HH-13
  2780
  2780
   
  29,14
  8,49
  25,0
  139
  Công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở
  II
  Đất cơ quan
  61036
  60003
  1033
   
   
  1-12
   
  Cải tạo chỉnh trang theo dự án riêng
   
  CQ-01
  4053
  4053
   
  38,00
  3,8
  3-12
   
  Viện kiểm nghiệm thuốc thú y trung Ương
   
  CQ-02
  3451
  3451
   
  43,00
  3,2
  3-11
   
  Hội chữ thập đỏ
   
  CQ-03
  1820
  1742
  78
  36,85
  0,7
  2
   
  Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hà Nội
   
  CQ-04
  1809
  1724
  85
  28,89
  0,6
  1-3
   
  Xí nghiệp dịch vụ nông nghiệp Thanh Trì
   
  CQ-05
  12997
  12997
   
  Thực hiện theo dự án riêng
  Công ty gạch chịu lửa
   
  CQ-05A
  12139
  12139
   
  C.ty phát triển khoáng sản
   
  CQ-06
  8937
  8937
   
  Công ty XD cầu 75, Công ty TNHH dược phẩm Hà Thành
   
  CQ-07
  2705
  2705
   
  31,28
  2
  5-7
   
  BQL đầu tư XD thủy lợi
   
  CQ-08
  1497
  1497
   
  60,00
  1,04
  1-3
   
  HTX kinh doanh vận tải - dịch vụ tổng hợp thương binh 10/10 (thực hiện theo QHMB được duyệt)
   
  CQ-09
  1373
  1103
  270
  43,34
  1,8
  2-5
   
  Công ty thủy lợi 1
   
  CQ-10
  317
  242
  75
  50,41
  1,5
  3
   
  Công ty điện lực
   
  CQ-11
  2258
  2258
   
  27,68
  1,2
  3-5
   
  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tam Hiệp
   
  CQ-12
  1388
  1388
   
  41,50
  0,5
  1-2
   
  Công ty TNHH cơ khí ô tô Đại An
   
  CQ-13
  3121
  3121
   
  28,84
  1,4
  5
   
  trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP HN
   
  CQ-14
  1877
  1535
  342
  59,22
  2,4
  4
   
  Công ty CP XD công trình B72, công ty TNHH hóa học ứng dụng (cơ sở 2)
   
  CQ-15
  1294
  1111
  183
  28,08
  0,8
  3
   
  HTX 19/5 và Công ty TNHH công nghiệp Tam Hiệp
  III
  Đất di tích
  15262
  14787
  475
   
   
   
   
   
   
  DT-01
  2718
  2491
  227
  Thực hiện theo dự án riêng
  Chùa Tựu Liệt
   
  DT-02
  2883
  2785
  98
  Đình Tựu Liệt
   
  DT-03
  9661
  9511
  150
  Đình, Chùa Tứ Kỳ
  C
  Đất ngoài dân dụng
  90681
  70606
  20075
   
   
   
   
   
  I
  Đất sông, hồ
  71801
  52781
  19020
   
   
   
   
   
   
  SO
  71801
  52781
  19020
   
   
   
   
  sông Tô Lịch (thuộc dự án thoát nước HN - giai đoạn 1)
  II
  Đất cách ly
  6954
  6954
   
   
   
   
   
   
   
  CL-01
  456
  456
   
   
   
   
   
  Mương thoát nước và hành lang cách ly
   
  CL-02
  3609
  3609
   
   
   
   
   
   
  CL03
  1855
  1855
   
   
   
   
   
   
  CL-04
  1034
  1034
   
   
   
   
   
  Hành lang an toàn đường sắt.
  III
  Đất đầu mối HTKT
  11926
  10871
  1055
   
   
   
   
   
   
  KT-01
  2237
  2237
   
  Thực hiện theo dự án riêng
  Trạm điện 110kv
   
  KT-02
  7787
  7246
  541
  Trạm xử lý nước thải
   
  KT-03
  1440
  926
  514
  Trạm cấp nước thôn Tựu Liệt
   
  KT-04
  462
  462
   
  Trạm bơm nước thải
  Tổng cộng
  1478480
  1365870
  112610
  31,55
  1,8
  1-35
  26115
   

  Ghi chú:
  - Các công trình cao tầng dành tối thiểu 2 tầng để để phục vụ các nhu cầu công cộng, sinh hoạt chung,... phục vụ cho bản thân công trình và bố trí đủ diện tích sàn đỗ xe cho công trình tại tầng hầm.
  - Các ô đất có ký hiệu: CT-01, CT-02, CT-02A, CT-02B là quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội. Đối với quỹ đất 20% trả lại Thành phố được xác định trong lô đất HH-02 (xây dựng Trung tâm bán, giới thiệu sản phẩm, văn phòng làm việc và nhà ở của Công ty TNHH NN một TV cơ khí Trần Hưng Đạo và Công ty cổ phần tập đoàn Tài chính Thái Bình) theo chỉ đạo của UBND Thành phố.
  - Các ô đất có ký hiệu TT-01, TT-02, TT-03, TT-04, CX-01, CX-02, CX-03 và CX-04 thuộc ranh giới dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất khu nhà ở thấp tầng (do UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư) đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 04/5/2012.
  - Đối với các khu vực đất ở dân cư hiện có cải tạo chỉnh trang, khi xây dựng công trình cụ thể cần tuân thủ các quy định khống chế theo quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.
  - Ranh giới, vùng bảo vệ của khu vực di tích thực hiện theo Luật di sản văn hóa.
  4.4. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan:
  - Khu đất nghiên cứu nằm trong khu vực phát triển đô thị, nhiều khu đô thị mới đã được xây dựng như khu nhà ở Bắc Linh Đàm, khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp... Để khai thác hiệu quả quỹ đất xây dựng, giải pháp tổng thể cho khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm là các công trình hỗn hợp cao tầng, có tỷ lệ cây xanh lớn, hòa nhập với không gian của khu vực làng xóm hiện có và cảnh quan hồ Linh Đàm.
  - Các công trình tạo điểm nhấn kiến trúc trong khu đô thị tập trung hai bên trục đường đi bộ trung tâm nối từ hồ Linh Đàm đến khu dân cư làng xóm. Công trình cao nhất (khoảng 35 tầng) bố trí tại trung tâm khu đô thị, chiều cao công trình thấp dần về phía hồ Linh Đàm; tạo không gian chuyển tiếp về phía Nam (giáp khu dân cư hiện có) và phía Tây, tạo không gian hài hòa với làng xóm hiện hữu.
  - Các công trình cao tầng đảm bảo khoảng lùi theo Quy chuẩn xây dựng, đồng thời khoảng đệm cần thiết để làm quảng trường, khu vực tập kết và giải phóng phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt, tránh ùn tắc.
  4.5. Thiết kế đô thị:
  - Bố cục quy hoạch các công trình kiến trúc được nghiên cứu lựa chọn giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của thời tiết (hướng nắng, hướng gió), hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.
  - Quy mô công trình, mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng lùi của công trình được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; tạo thành các ô phố và tuyến phố đảm bảo hài hòa, thống nhất với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu đô thị.
  - Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình.
  4.6. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:
  4.6.1. Giao thông: Xây dựng mạng lưới đường giao thông bao gồm các tuyến đường sau:
  * Mạng lưới đường cấp khu vực:
  - Tuyến đường chính khu vực: Giáp phía Tây ranh giới nghiên cứu: Bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=30m gồm các thành phần: lòng đường xe chạy rộng 4x3,75m=15m, vỉa hè hai bên rộng 2x7,5m=15m.
  Các tuyến đường khu vực:
  + Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 23,25m gồm lòng đường xe chạy rộng 3x3,75m =11,25m, vỉa hè hai bên rộng 2x6m=12m.
  + Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 20,5m gồm lòng đường xe chạy rộng 3x3,5m=10,5m, vỉa hè hai bên rộng 2x5m=10m.
  * Mạng lưới đường cấp nội bộ:
  - Đường phân khu vực, gồm các tuyến sau:
  + Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang B = 17,5m gồm lòng đường rộng 7,5m (2 làn xe); vỉa hè mỗi bên rộng 2x5m=10m.
  + Tuyến đường (mặt cắt 5A-5A) song song với tuyến đường sắt Quốc gia: chỉ xác định chỉ giới đường đỏ cho khu vực xây dựng hiện có. Chi tiết vị trí, quy mô mặt cắt ngang sẽ được phối hợp xác định khi nghiên cứu tuyến đường sắt trên cao theo dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn 1. Đoạn qua khu vực bố trí ga đường sắt trên cao Hoàng Liệt xác định chính xác theo hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng ga Hoàng Liệt.
  + Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 15m-15,5m (mặt cắt 5B- 5B; 6A-6A), bao gồm lòng đường rộng 7m¸7,5m, vỉa hè hai bên rộng 2x4m=8m.
  + Tuyến đường có mặt cắt ngang điển hình B = 13m-13,5m (mặt cắt 5C-5C; 6B- 6B), bao gồm lòng đường rộng 7m¸7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 2x3m=6m.
  - Các tuyến đường vào nhà: gồm các tuyến đường có mặt cắt ngang rộng điển hình 7,5m- 12m (mặt cắt 7-7; 8-8; 9-9; 10-10), bao gồm lòng đường rộng từ 5,5m¸6m, vỉa hè hai bên rộng từ 1m¸3m để bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu thương...
  * Nút giao thông:
  - Xây dựng các nút giao thông trong khu vực theo hình thức giao bằng, tại các nút này sẽ tổ chức đảo tròn tự điều chỉnh giao thông và bố trí hệ thống đèn tín hiệu.
  - Các tuyến đường giao thông trong khu đấu nối với đường Ngọc Hồi tại 1 số điểm thông qua tuyến đường gom dọc phía Tây đường sắt.
  * Giao thông công cộng:
  - Bố trí xe buýt và các bến xe trên tuyến đường phân khu vực rộng 30m và các tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang ³ 17,5 m, Vị trí sẽ được xác định trong quá trình nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.
  - Phía Đông khu đất lập quy hoạch (tuyến đường sắt Bắc Nam) dự kiến sẽ thay thế bằng tuyến đường sắt Quốc gia kết hợp đường sắt đô thị chạy trên cầu cạn và bố trí 01 ga đường sắt đô thị (ga Hoàng Liệt) sẽ được thực hiện theo dự án riêng.
  * Bãi đỗ xe:
  + Công trình công cộng, nhà ở chung cư cao tầng, nhà ở biệt thự phải tự đảm bảo đủ chỗ đỗ xe trong tầng hầm, sân vườn của công trình.
  + Xây dựng 06 bãi đỗ xe tập trung (ký hiệu P1, P2, P3, P4, P5, P6), tổng diện tích khoảng 2,2516 ha phục vụ nhu cầu của khu vực dân cư làng xóm, khách vãng lai.
  + Xây dựng các bãi đỗ xe nhỏ trong các khu cây xanh và hành lang bảo vệ sông Tô Lịch. Chi tiết sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn sau.
  * Các chỉ tiêu đạt được:
  - Tổng diện tích khu đất quy hoạch          : 147,8480 ha (100%).
  - Tổng diện tích đất giao thông                : 26,9378 ha (18,21%).Trong đó:
  + Diện tích đường cấp khu vực               : 10,0998 ha (6,83%).
  + Diện tích đường cấp nội bộ                  : 14,5864 ha (9,86%).
  + Bãi đỗ xe                                           : 2,2516ha (1,52%).
  a. San nền:
  + Đối với khu vực làng xóm, tập thể hiện có thuộc thôn Bằng B, Tứ Kỳ (Hoàng Liệt), Tựu Liệt (Tam Hiệp) và khu Quốc Bảo (Văn Điển), cao độ san nền được giữ nguyên trên cơ sở nền hiện trạng.
  + Đối với khu vực xây dựng mới cao độ nền được thiết kế phù hợp cao độ hệ thống thoát nước của khu đô thị và cao độ nền hiện có của khu vực xung quanh.
  - Cao độ khống chế nền từ 5,90m đến 6,75m dốc dần về phía Nam với độ dốc nền i≥0,004 đảm bảo yêu cầu thoát nước cho ô đất xây dựng công trình.
  b. Thoát nước mưa:
  - Hệ thống thoát nước mưa của khu đô thị là hệ thống thoát nước riêng.
  - Đối với khu vực làng xóm, khu tập thể hiện có thuộc thôn Bằng B, Tựu Liệt, Quốc Bảo, Tứ Kỳ: trước mắt có thể tận dụng các tuyến rãnh hiện trạng trong làng thoát nước chung (nước mưa và nước thải). Lâu dài cần kết hợp với các dự án mở đường để xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước trên theo quy hoạch, cải tạo chỉnh trang khu vực làng xóm theo dự án riêng.
  - Xây dựng hệ thống cống thoát nước mưa có đường kính từ D600m ¸ D2500m và các cống hộp từ BxH= 0,6Mx0,6M; đến 2(BxH)=2(4Mx3M). Cống được nối theo phương pháp nối đỉnh.
  - Tại các khu vực có sự chênh lệch cao độ giữa khu dân cư hiện có với khu xây dựng mới, trong quá trình đầu tư xây dựng cần nghiên cứu xây dựng rãnh thoát nước để hạn chế chệnh cao, không gây úng ngập cục bộ.
  4.6.3. Quy hoạch cấp nước:
  * Nguồn cấp: Khu quy hoạch được cấp nguồn từ nhà máy nước Sông Đà thông qua tuyến ống truyền dẫn dọc các tuyến đường Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, đường Vành đai 3... Giai đoạn trước mắt cấp nguồn từ nhà máy nước Pháp Vân thông qua tuyến ống cấp nước D600mm hiện có trên đường Pháp Vân và nhà máy nước Văn Điển thông qua tuyến ống cấp nước D150mm hiện có trên đường Ngọc Hồi và trạm cấp nước Tựu Liệt.
  * Mạng lưới cấp nước:
  - Xây dựng mạng lưới đường ống phân phối có đường kính D100 mm-D150mm tạo mạng vòng và các đường ống dịch vụ D80mm bố trí dọc theo các tuyến đường quy hoạch để cấp nước công trình. Cải tạo hệ thống cấp nước hiện có phục vụ nhu cầu dân cư hiện trạng (Mạng lưới cấp nước trong từng ô đất xây dựng công trình sẽ được nghiên cứu ở giai đoạn sau, tùy thuộc vào mặt bằng bố trí công trình của từng ô đất).
  - Đối với các công trình thấp tầng, được cấp nước trực tiếp từ các tuyến ống phân phối, được đấu nối với các tuyến ống phân phối chính
  - Đối với các công trình cao tầng, được cấp nước thông qua trạm bơm và bể chứa cục bộ.
  * Cấp nước cứu hỏa:
  - Xây dựng mạng cấp nước chữa cháy được kết hợp với mạng cấp nước sinh hoạt. Các họng cứu hỏa được đấu nối với các đường ống phân phối có đường kính D³100mm, bố trí gần ngã ba, ngã tư và các trục đường chính, để thuận tiện cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Vị trí, khoảng cách, thiết kế... các trụ chữa cháy phải được Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thỏa thuận.
  - Xây dựng các hố thu nước cứu hỏa tại khu vực hồ nước để bổ trợ nguồn cấp nước cứu hỏa khi cần thiết. Đối với các công trình cao tầng phải có hệ thống chữa cháy riêng cho từng công trình.
  4.6.4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:
  a. Thoát nước thải:
  - Hệ thống thoát nước thải của khu đô thị là hệ thống thoát nước riêng.
  - Đối với khu vực làng xóm hiện có, nước thải được thoát vào các tuyến rãnh thoát nước chung và được đấu nối vào tuyến cống bao thu gom nước thải thông qua hệ thống giếng tràn tách nước để thoát về trạm xử lý của khu đô thị.
  - Xây dựng trạm xử lý nước thải có công suất khoảng 10.000m3/ngđ để xử lý nước thải cho khu vực bố trí trong khu đất KT02 giáp tuyến đường B=30m ở phía Tây khu đô thị.
  - Xây dựng cống thoát nước thải có tiết diện D300mm-D400mm dọc theo đường quy hoạch thu gom nước thải từ công trình thoát về trạm bơm chuyển bậc (công suất 1700m3) và trạm xử lý nước thải.
  - Đối với các lô đất xây dựng bệnh viện, nước thải phải được xử lý bên trong công trình đảm bảo vệ sinh môi trường và được cơ quan quản lý môi trường cho phép thoát vào hệ thống thoát nước mưa ở bên ngoài lô đất
  - Áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến đối với trạm xử lý và đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh đến các công trình dân dụng theo đúng tiêu chuẩn quy phạm.
  b. Vệ sinh môi trường:
  - Đối với khu vực xây nhà cao tầng cần xây dựng hệ thống thu gom rác cho từng đơn nguyên.
  - Đối với khu vực xây nhà ở thấp tầng có thể giải quyết rác theo hai phương thức:
  + Đặt các thùng rác nhỏ dọc theo các tuyến đường khoảng cách giữa các thùng rác là 50m/1 thùng thuận tiện cho dân đổ rác.
  + Xe chở rác thu gom theo giờ cố định, các hộ dân trực tiếp đổ rác vào xe.
  - Đối với các cơ quan và các công trình công cộng, rác được thu gom thông qua hợp đồng với Công ty môi trường đô thị Hà Nội.
  - Các ngôi mộ trong khu đô thị cần di chuyển đến các nghĩa trang tập trung của thành phố, không được phép chôn mộ mới.
  4.6.5. Quy hoạch cấp điện:
  a. Quy hoạch cấp điện:
  * Nguồn cấp: Khu quy hoạch được cấp nguồn từ trạm 110/22KV Linh Đàm (dự kiến xây dựng) công suất 2x63MVA (đến năm 2020) phía Tây Bắc và trạm 110/22KV Văn Điển (hiện có) công suất 2x63MVA (đến năm 2020) phía Nam khu quy hoạch.
  * Tuyến dây trung thế và trạm biến áp:
  - Xây dựng mới các tuyến cáp ngầm trung thế dọc theo đường quy hoạch cấp điện cho 43 trạm biến áp 22/0,4KV. Vị trí, công suất các trạm biến áp sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng.
  - Hệ thống đường dây trung thế 6kv và trạm biến áp 6/0,4KV hiện có sẽ được cải tạo, thay thế, di chuyển, dỡ bỏ... để phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và giao thông được duyệt cũng như quy hoạch chuyên ngành điện của thành phố.
  * Mạng điện hạ thế: Xây dựng mới các tuyến cáp điện hạ thế 0,4KV ngầm dọc theo các tuyến đường để cấp điện cho công trình và chiếu sáng đường, khu cây xanh (chi tiết sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng).
  b. Quy hoạch Thông tin Liên lạc:
  * Nguồn cấp: Khu quy hoạch được cấp nguồn từ Host Giáp Bát hiện có (công suất hiện có 11267lines, dự kiến 20.000lines) phía Đông Bắc khu quy hoạch.
  - Xây dựng mới 02 tổng đài vệ tinh, mỗi tổng đài dung lượng 10.000 số. Từ các tổng đài vệ tinh này dự kiến xây dựng các tuyến cáp gốc dọc theo đường quy hoạch đến các tủ cáp để phục vụ nhu cầu công trình
  - Vị trí, số lượng và dung lượng tủ cáp trong các ô đất sẽ được xác định phù hợp với mặt bằng các ô đất (được xác định chính xác trong giai đoạn sau).
  4.6.6. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật:
  - Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tọa độ tim đường, mặt cắt ngang điển hình và các yếu tố kỹ thuật khống chế ghi trực tiếp trên bản vẽ.
  - Chỉ giới xây dựng được xác định để đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và kiến trúc cảnh quan; chỉ giới xây dựng cụ thể của từng công trình được xác định theo cấp đường quy hoạch theo quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
  - Hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật: Tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn quy phạm ngành và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
  4.6.7. Đánh giá môi trường chiến lược:
  - Tuân thủ theo thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
  - Khi triển khai lập dự án đầu tư xây dựng, tuân thủ theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.
  Điều 2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra, ký xác nhận hồ sơ, bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), xã Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) phù hợp với nội dung Quyết định phê duyệt này; Chủ trì phối hợp với UBND quận Hoàng Mai, UBND huyện Thanh Trì, UBND phường Hoàng Liệt, UBND xã Tam Hiệp, UBND thị trấn Văn Điển và Chủ đầu tư tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết được phê duyệt để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện và làm cơ sở pháp lý để Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cập nhật kết quả vào Quy hoạch phân khu đô thị H2-3.
  - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, quản lý, giám sát việc xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
  - Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị-Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hoàng Mai, UBND huyện Thanh Trì tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới đồ án quy hoạch chi tiết ngoài thực địa theo quy định tại Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng.
  - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạchĐầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông và Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Khoa học và công nghệ; Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, Chủ tịch UBND thị trấn Văn Điển; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; Thủ trưởng các Sở, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   


  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - TT Thành ủy, TT HĐND TP;
  - Đ/c Chủ tịch UBND TP;
  - Các Đ/c PCT UBND TP;
  - CVP, PCVP Ng Văn Thịnh, TH, QHXDGT;
  - Lưu: VT.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thế Thảo

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Quy hoạch đô thị, số 30/2009/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 17/06/2009 Hiệu lực: 01/01/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
  Ban hành: 07/04/2010 Hiệu lực: 25/05/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 39/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
  Ban hành: 07/04/2010 Hiệu lực: 25/05/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 38/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
  Ban hành: 07/04/2010 Hiệu lực: 25/05/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
  Ban hành: 11/08/2010 Hiệu lực: 20/09/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Thông tư 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
  Ban hành: 27/01/2011 Hiệu lực: 15/03/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Quyết định 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
  Ban hành: 26/07/2011 Hiệu lực: 26/07/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Luật Thủ đô của Quốc hội, số 25/2012/QH13
  Ban hành: 21/11/2012 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Thông tư 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị
  Ban hành: 13/05/2013 Hiệu lực: 27/06/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  11
  Thông tư 16/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị
  Ban hành: 16/10/2013 Hiệu lực: 03/12/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  12
  Thông tư 15/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
  Ban hành: 27/08/2010 Hiệu lực: 11/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Quyết định 1546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
  Ban hành: 11/05/2020 Hiệu lực: 11/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3758/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết KĐT mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 3758/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 14/07/2014
  Hiệu lực: 29/07/2014
  Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Thế Thảo
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới