logo

Thông báo 1301/TB-UBND xử lý vi phạm khắc phục hậu quả tại số 8B Lê Trực, 302 Cầu Giấy, 102 Trường Chinh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1301/TB-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Vũ Đăng Định
  Ngày ban hành: 30/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ----------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số: 1301/TB-UBND

  Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

   

   

   

  THÔNG BÁO

  KẾT LUẬN CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐỒNG BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VỚI HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ VI PHẠM KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI 03 DỰ ÁN CÓ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TẠI SỐ 8B LÊ TRỰC, 302 CẦU GIẤY, 102 TRƯỜNG CHINH

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________

   

  Ngày 17/10/2019, tại Trụ sở UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp của Tập thể lãnh đạo UBND Thành phnghe báo cáo về việc xử lý đồng bộ trong hoạt động điều tra với hoạt động xử lý vi phạm khắc phục hậu quả của các đơn vị đối với 03 dự án có vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực, số 302 Cầu Giấy, số 102 Trường Chinh.

  Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng; Phó Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May Lê Trực; Chủ tịch HĐQT Công ty cphần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cầu Giấy; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô; lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố.

  Sau khi xem xét báo cáo của Sở Xây dựng (tại các văn bản: số 332/BC-SXD(TTr) ngày 30/9/2019, số 350/BC-SXD(TTr) ngày 17/10/2019), ý kiến phát biểu của ông Trần Đức Minh (đại diện chủ đầu tư tại các dự án ở số 8B Lê Trực, số 302 Cầu Giy, số 102 Trường Chinh) và ý kiến của các đại biểu dự họp, Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố đã thng nhất kết luận như sau:

  1. Các dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 8B Lê Trực, số 302 Cầu Giấy, số 102 Trường Chinh đều có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có tính hệ thống; công tác xử lý vi phạm đã được Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố có nhiều văn bản chỉ đạo, đưa việc xlý vi phạm tại các dự án này vào danh mục Thành ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện (văn bản số 2173-TB/TU ngày 28/8/2019). Các sở, ngành, UBND các Quận đã triển khai thực hiện nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn tìm cách trốn tránh, không hợp tác thực hiện nên vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để.

  2. Song song với quá trình điều tra, xử lý của Cơ quan cảnh sát điều tra theo quy định của pháp luật hình sự, yêu cầu UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy tiếp tục xử lý nghiêm, dứt điểm hành vi, công trình vi phạm đúng quy định, đúng thẩm quyền; trong quá trình xử lý, UBND các Quận phải thường xuyên thông tin kịp thời tình hình triển khai, kết quả thực hiện đến Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, Sở Xây dựng để tổng hợp, xử lý, báo cáo theo quy định; cung cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thành phố để phục vụ việc điều tra vụ án hình sự theo quy định.

  3. Đối với việc xử lý giai đoạn 2 vi phạm tại số 8B Lê Trực:

  - Ghi nhận ý kiến của chủ đầu tư tại cuộc họp về việc chủ đầu tư không có năng lực tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng. Yêu cầu chủ đầu tư có văn bản gửi UBND quận Ba Đình trong tháng 10/2019, đề nghị UBND quận Ba Đình tổ chức việc phá dỡ và cam kết chi trả phần chi phí thực hiện việc phá dỡ theo quy định (chủ đầu tư phải ký quỹ tối thiểu 5 tỷ đồng).

  - Hết thời hạn trên mà chủ đầu tư không có văn bản đề nghị, không có cam kết, yêu cầu UBND quận Ba Đình ứng tiền ngân sách Quận để tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định; chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả ngân sách phần kinh phí tháo dỡ.

  4. Đối với việc xử lý vi phạm tại số 302 Cầu Giấy, số 102 Trường Chinh: Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả đã được cơ quan chức năng quy định. UBND các quận: Cầu Giấy, Đống Đa có trách nhiệm:

  - Công khai vi phạm tại các công trình trên; áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để buộc chủ đầu tư phải khắc phục hậu quả, không được bố trí khai thác, sử dụng công trình khi chưa được nghiệm thu;

  - Cảnh báo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình về hậu quả của việc trao đổi, mua bán, cháy nổ khi sử dụng công trình vi phạm chưa được xử lý khắc phục;

  - Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để buộc các doanh nghiệp đang thuê, sử dụng diện tích tại các công trình vi phạm chưa được xử lý khắc phục phải chấm dứt hoạt động, kinh doanh, di dời đến địa điểm khác.

  5. Yêu cầu lãnh đạo Công an Thành phố chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra khẩn trương thực hiện công tác điều tra theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời thông tin tới UBND Thành phố, Ban Nội chính Thành ủy, Sở Xây dựng và UBND các quận có liên quan về các quyết định có liên quan đến việc khởi tố, không khởi tố, hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết (nếu xét thấy cần xử lý bằng biện pháp khác).

  Giao Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND Thành phố tình hình, kết quả thực hiện các nội dung kết luận trên./.

   

   Nơi nhận:
  - Đ/c Bí thư Thành ủy; để báo cáo
  - Đ/c Chủ tịch UBND TP; để báo cáo
  - Các đ/c PCT UBND TP; để báo cáo
  - Ban Nội chính Thành ủy;
  - Văn phòng Thành ủy,
  - Công an thành phố HN;
  - Các Sở: XD, KHĐT, QHKT, TNMT, TC;
  - UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy;
  - Cty CP May Lê Trực (8B Lê Trực); Cty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cầu Giấy (302, Cầu Giấy);
  Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô (93 Lò Đúc);
  - VP UBTP: CVP, PCVP Phạm Văn Chiến;
  TKBT, TH, ĐT;
  - Lưu: VT, ĐTv.
  32886

  TL. CHỦ TỊCH
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Vũ Đăng Định

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 1301/TB-UBND xử lý vi phạm khắc phục hậu quả tại số 8B Lê Trực, 302 Cầu Giấy, 102 Trường Chinh

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 1301/TB-UBND
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 30/10/2019
  Hiệu lực: 30/10/2019
  Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vũ Đăng Định
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới