logo

Thông báo 230/TB-VPC về dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT

Văn bản liên quan

Văn bản mới