logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Vợ tham gia bảo hiểm tự nguyện thì chồng có được hưởng chế độ thai sản không?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Chồng của tôi là nhân viên văn phòng, tôi không tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy chồng tôi có được hưởng chế độ thai sản là 02 tháng lương cơ sở không? Nếu tôi tham gia bảo hiểm tự nguyện thì chồng tôi có được hưởng trợ cấp thai sản một lần 02 tháng lương cơ sở không?
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:   

 Điểm e khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định một trong những đối tượng được hưởng chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội là  “Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con”.

khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định chi tiết hơn như sau:

“2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Vì thế, lao động nam có vợ sinh con muốn hưởng chế độ thai sản phải có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con và thời gian đóng bảo hiểm không cần liên tục. Như vậy, chồng của chị đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khi chị sinh con nhưng chỉ có chồng của chị tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng của chị sẽ nhận được trợ cấp một lần 02 tháng lương cơ sở, quy định này được ghi nhận tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Để làm rõ điều khoản trên, khoản 2 điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

“2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con”.

Theo đó, chồng của chị đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật. Mức hưởng trợ cấp một lần = 02 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện tại = 1.210.000 đồng. Vì vậy, chồng của chị sẽ được hưởng mức trợ cấp một lần là 2.420.000 đồng. Và việc chị tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện chứ không phải bảo hiểm bắt buộc nên chồng của chị vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com