logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Sử dụng đồng thời hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử có được không?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Công ty chúng tôi muốn sử dụng đồng thời hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử có được không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:   

Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

"Điều 5. Nguyên tắc tạo hóa đơn

[…]

2. Tổ chức có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư này[...]"

Như vậy, doanh nghiệp được phép sử dụng đồng thời hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử.

Xem thêm:

Hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ, hợp pháp?;

Tra cứu thông tin và in hóa đơn điện tử như thế nào?;

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?;

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com