logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Hóa đơn điện tử có bắt buộc phải có ngày giờ không?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Mình chưa thấy quy định về ngày ký trên hóa đơn điện tử, vậy mình muốn hỏi là pháp luật có bắt buộc hóa đơn phải thể hiện ngày giờ ký hay không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:   

Nội dung của hóa đơn điện tử được quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

đ) Tổng số tiền thanh toán;

e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

i) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

2. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung hóa đơn điện tử và các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo hướng dẫn tại Công văn 44743/CT-TTHT 2019 thì “trường hợp đơn vị đã lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử, các chỉ tiêu khác thuộc danh mục các chỉ tiêu bắt buộc vẫn đáp ứng theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử, thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.”

Như vậy, trường hợp hóa đơn điện tử không có ngày, giờ ký hóa đơn thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.

Xem thêm:

Hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ, hợp pháp?;

Tra cứu thông tin và in hóa đơn điện tử như thế nào?;

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?;

 Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?;

- Sử dụng đồng thời hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử có được không?.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com