logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Bán doanh nghiệp tư nhân khi chủ doanh nghiệp mất năng lực hành vi dân sự

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Một người làm chủ một doanh nghiệp tư nhân sau một thời gian thì bị mất năng lực hành vi dân sự. Do không có người quản lý nên người nhà muốn bán doanh nghiệp này đi, vậy ai là người có quyền đứng ra bán doanh nghiệp đó?
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:   

Khoản 1 Điều 187  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác …”. Tuy nhiên trong trường hợp bạn nêu thì chủ doanh nghiệp tư nhân này lại bị mất năng lực hành vi dân sự.

Căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 thì một người được coi là mất hành vi dân sự Khi người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình và phải được Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan.

Điều đó dẫn đến mọi giao dịch liên quan đến chủ doanh nghiệp tư nhân này đều phải do người giám hộ thực hiện. Điều 53 và Điều 54 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 quy định cụ thể những người là giám hộ đương nhiên và trường hợp cử người giám hộ khi không có người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự.

Bạn có hỏi là người nhà muốn bán doanh nghiệp này thì ai là người có quyền đứng ra bán?

Theo quy định tại Điều 57, Điều 58 và Điều 69 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 về quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự, trong đó người giám hộ có nghĩa vụ quản lý tài sản của người được giám hộ. Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ trên cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người giám hộ.

Từ những căn cứ trên, người nhà bạn có thể bán doanh nghiệp tư nhân khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Người đó phải là người giám hộ theo quy định của pháp luật;

- Việc bán doanh nghiệp phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ

- Việc thực hiện giao dịch phải nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com