logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Thời hạn công bố báo cáo tài chính năm?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Ngày 01/9 vừa qua, công ty tôi kết thúc năm tài chính, tuy nhiên hiện tại chúng tôi chưa hoàn thành báo cáo tài chính nên chưa thể công bố. Vậy cho hỏi thời hạn tối đa để công ty công bố báo cáo tài chính năm là bao lâu? Công ty tôi còn thời hạn không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:    

Thời hạn công bố báo cáo tài chính năm được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:

“Điều 8. Công bố thông tin định kỳ

1. Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo nguyên tắc sau:

[…]

c) Thời hạn công bố báo cáo tài chính năm:

Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

Trường hợp công ty đại chúng không thể hoàn thành việc công bố báo cáo tài chính năm trong thời hạn nêu trên do phải lập báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính năm tổng hợp; hoặc do các công ty con, công ty liên kết của công ty đại chúng cũng phải lập báo cáo tài chính năm có kiểm toán, báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính năm tổng hợp thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty, nhưng tối đa không quá 100 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan.”

Như vậy, thời hạn tối đa để công bố báo cáo tài chính năm là 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, nếu kiểm toán đã ký vào báo cáo tài chính thì trong thời hạn 10 ngày doanh nghiệp phải công bố báo cáo tài chính năm.

Xem thêm:

- Doanh nghiệp siêu nhỏ có bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế không?

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ trong công ty cổ phần

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong công ty cổ phần

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com