logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Công ty TNHH một thành viên có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Theo quy định thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật? Tôi muốn đăng ký thêm người đại diện theo pháp luật mới cho công ty thì phải làm như thế nào?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:    

1. Công ty TNHH một thành viên có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên được quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

[…]

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Như vậy, công ty TNHH một thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tùy vào nhu cầu mà các công ty có thể quy định cụ thể về số lượng và chức danh của người đại diện theo pháp luật tại điều lệ của công ty.

 

2. Đăng ký thêm người đại diện theo pháp luật như thế nào?

Thủ tục đăng ký thêm/ thay đổi người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, chi tiết mời bạn xem tại bài viết Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên.

Xem thêm:

- Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu;

- Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com