logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Làm gì khi doanh nghiệp không chốt sổ BHXH cho người lao động?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ được 10 tháng nhưng công ty cũ không chịu chốt sổ bảo hiểm xã hội cho tôi, vậy tôi phải làm gì?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:   

Khoản 5 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

“5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.”.

Bên cạnh đó, khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 cũng quy định thêm:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty sẽ phải hoàn trả sổ BHXH cho Người lao động.

Trường hợp của bạn, bạn và công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động được 10 tháng nhưng công ty không chốt sổ bảo hiểm cho bạn. Hành vi này của công ty đã vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội.

Để giải quyết trường hợp này, căn cứ vào khoản 1, khoản 2 Điều 14 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, bạn nên làm đơn khiếu nại lên công đoàn của công ty hoặc liên đoàn lao động quận, huyện nơi công ty bạn đóng trụ sở để được bảo vệ quyền lợi

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com