logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Chuyển hộ khẩu được miễn nghĩa vụ quân sự?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự có nói là cá nhân thuộc diện di dân sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Vậy khi cháu tách hộ khẩu từ gia đình và chuyển hoặc nhập hộ khẩu đến nới khác ở thì cháu có thuộc diện di dân không ạ. Và địa điểm nhập hoặc chuyển hộ khẩu là khác tỉnh hay chỉ cần khác huyện mới là trường hợp di dân. Cháu cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:   

Đối tượng được Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ được quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, trong đó đáng chú ý là trường hợp người thuộc diện di dân (quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 41 và được hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP), cụ thể như sau:

“Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

[…]

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;”

Như vậy, đối tượng di dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ phải đi kèm theo điều kiện là di dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, việc bạn “tách hộ khẩu từ gia đình và chuyển hoặc nhập hộ khẩu đến nới khác ở” không thuộc trường hợp di dân nói trên và không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com