logo
hoi dap

Thư viện câu hỏi

Tổng hợp các câu hỏi pháp lý thường gặp, các tình huống pháp lý thực tế gửi về Vanbanluat

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y như thế nào?

Câu hỏi: Xin hỏi Vanbanluat.com: Xin hỏi quy trình và thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y hiện nay?
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat.com, Ban tư vấn của Vanbanluat.com xin trả lời bạn như sau:   

Quy trình, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y được quy định tại Điều 97 Luật thú y số 79/2015/QH13  và được hướng dẫn, sửa đổi tại Điều 21 Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT và Khoản 2, Khoản 17 Điều 1 Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT, cụ thể như sau:

1. Về trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y:

- Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y nộp một bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh kiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc thú y;

- Nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; trường hợp không đủ điều kiện sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Về hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y bao gồm:

- Đơn đăng ký (Mẫu đơn đăng ký cấp, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XX, XXXI ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT) ;

- Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật (Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT) ;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Chứng chỉ hành nghề thú y.

Như vậy, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tuân thủ quy định của đoàn kiểm tra về kiểm tra điều kiện tại cơ sở buôn bán thuốc thú y mà bạn định thành lập để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@vanbanluat.com