logo

Cục Quản lý Dược ra Công văn 12170/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Văn bản liên quan

Văn bản mới