logo

Cục Quản lý Dược ra Công văn 12171/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Văn bản liên quan

Văn bản mới